X

“หมู่บ้านตุ๊กแก” ช็อก !! อบต.นาหว้า แจ้งกองบุญสะสมเงินวันละบาทเจ๊ง สุดช้ำฝาก 12 ปี ได้คืนเพียง 600 บาท

นครพนม – “หมู่บ้านตุ๊กแก” ช็อก !! อบต.นาหว้า แจ้งกองบุญสะสมเงินวันละบาทเจ๊ง สุดช้ำฝาก 12 ปี ได้คืนเพียง 600 บาท เผยอดีตนายกใช้เงินผิดประเภท

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านตาล หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม ว่า ต้องการร้องทุกข์กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้ชชา(อบต.นาหว้า) แจ้งยุบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาหว้าอย่างกะทันหัน โดยอ้างว่าขาดทุนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทำให้ชาวบ้านที่ส่งเงินสะสมได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก เพราะได้เงินคืนเพียงไม่กี่ร้อยบาท

โดยชาวบ้านที่มารวมตัวกันกว่า 40 คนที่บ้านเลขที่ 118 หมู่  9 ของนางสวรรค์ สิงห์โคตร ข้างวัดศรีมงคล ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุต่างถือสมุดประจำตัวสมาชิก”กองบุญเพื่อสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้ามาคนละเล่มสองเล่ม พร้อมได้รับการเปิดเผยจากตัวแทนชาวบ้าน เช่น น.ส.ลอน ตาลอุ่นศรี อายุ 60 ปี ว่าโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2551 ขณะนั้นมีนายสนั่น บุตรจันทร์ เป็นนายก อบต.นาหว้า ประกาศแจ้งกับประชาชนว่า รัฐได้ส่งเงินสนับสนุนมาให้จำนวนหนึ่ง เพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนในชุมชน จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการฯ โดยชักชวนชาวบ้านร่วมกันสะสมเงินวันละ 1 บาท มีระเบียบดังนี้หากสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินฌาปนกิจตามขั้นบันได เช่น เป็นสมาชิกน้อยกว่า 3 เดือน ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาท หรือเป็นสมาชิกครบ 8  ปี ได้รับเงิน 20,000 บาท แต่ถ้าเป็นสมาชิกครบ 12 ปี จะได้รับเงินถึง 30,000 บาท เป็นต้น และถ้าเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล ก็จะได้เงินตอบแทนวันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท จึงตั้งชื่อกองทุนนี้ว่า”กองบุญเพื่อสวัสดิการ อบต.นาหว้า” ด้วยเงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยากครอบครัวหนึ่ง มีลูกหลานหลายคนก็สามารถส่งเงินสะสมได้มากกว่า 1 กองบุญ โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บเงินถึงบ้านเป็นเดือน ซึ่งในหมู่บ้านตาลแห่งนี้มีคนเข้าเป็นสมาชิกมากถึง 900 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 1,700 คน

หลังก่อตั้งมีสมาชิกเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยก็ได้รับเงินตามเงื่อนไขจริง มาระยะหลังประมาณปี 2558 กองบุญเริ่มมีปัญหาและจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่มีการเรียกสมาชิกเข้าประชุมแม้แต่ครั้งเดียว อีกอย่างทาง อบต.นาหว้า ก็ไม่เคยเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการ เช่น มีใครเป็นเลขาฯ เหรัญญิก นายทะเบียน ฯลฯ รู้แค่เพียงมีนายสนั่นนายก อบต.นาหว้า เป็นประธานเท่านั้น แต่มีคนมาเก็บเงินสะสมทุกเดือน

ต่อมาปี 2560 นายสนั่นมีปัญหาด้านการบริหาร จึงถูกให้ออกจากการเป็นนายก อบต.นาหว้า ความจริงจึงเปิดเผยเมื่อชาวบ้านทราบภายหลัง ปัญหาที่เงินสะสมหายไปจากบัญชี เพราะคณะกรรมการนำเงินจำนวน 400,000 บาท ไปซื้อสลาก ธกส. โดยอ้างว่าการซื้อสลากจะได้ดอกเบี้ยมากกว่าฝากธนาคารทั่วไป และเงินจะไม่สูญหายไปไหน ที่ร้ายไปกว่านั้นคือ นายสนั่นอดีตนายก อบต.นาหว้า ได้ถอนเงินออกจากบัญชีไปใช้ส่วนตัวถึง 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ได้ใช้คืนมาบางส่วนจึงเหลืออีก 400,000 บาท เมื่อมีการสอบถามการนำเงินออกไปใช้นายสนั่นก็ไม่ยอมให้รายละเอียด จะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งต่อมานายสนั่นถูกศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย ชาวบ้านจึงเกรงว่าเงินที่เหลือจะสูญไปด้วย

ด้าน นายหนูรักษ์ วาณะวงค์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า หมู่ 9 (ส.อบต.นาหว้า) ได้มาให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อหน้าประชาชน ว่า ปัญหาเงินสะสมกองบุญ มีมาตั้งแต่ปี 2557 แต่ไม่มีการเปิดเผยให้สมาชิกทราบ ทุกคนต่างปิดกันเป็นความลับหมด ตนในฐานะ ส.อบต.ฯ ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยพูดอะไรมากไม่ได้ เพราะในที่ประชุมมักจะกล่าวหาว่าตนอยากเป็นนายก อบต.ฯ ส่วนที่ชาวบ้านสงสัยใครเป็นเลขาฯ เหรัญญิก นั้น ควรไปหานายสุขสันต์ บรรเทาทุกข์ ปลัด อบต.นาหว้า ที่เป็นรักษาการนายก อบต.นาหว้า จะได้รับความกระจ่างดีกว่า

นายหนูรักษ์ฯกล่าวต่อว่าทาง อบต.นาหว้า พยายามจะพยุงกองทุนสวัสดิการฯให้อยู่ตลอดรอดฝั่ง จึงยื่นหนังสือของบสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม(พมจ.ฯ)  แต่มีหนังสือตอบกลับมาว่าไม่สามารถจะให้เงินสนับสนุนได้ เพราะบัญชีของกองทุนไม่ปกติ

ล่าสุดทาง อบต.นาหว้า จึงมีหนังสือถึงสมาชิกจำนวน 1,700 คน เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหว้า โดยแจ้งจ่อสมาชิกให้เหตุผลจำเป็นต้องยุบกองบุญดังกล่าว เนื่องจากประสบปัญหาการเงินขาดสภาพคล่อง โดยอ้างว่ามีคนตายเยอะเกินไป พร้อมแจงตัวเลขมีเงินคงเหลือ 846,920 บาท(แปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) นำมาถัวเฉลี่ยคืนสมาชิกได้ไม่มากนัก เช่น กรณีฝากสะสมเกิน 10 ปี จะได้คืนเพียง 600 บาท บางรายได้คืน 9 บาทก็มี

นางพณารัตน์ ปาทา อายุ 46 ปี สมาชิกกองบุญเผยว่า ตนฝากเงินสะสมวันละ 1 บาท มาเป็นเวลา 11 ปี คิดเป็นเงินสุทธิ 4,015 บาท ได้เงินคืนเพียง 500 กว่าบาท ส่วนคนที่ฝาก 12 ปี ได้คืน 600 บาท รับยอมรู้สึกช็อกและเสียความรู้สึกที่ถูกหลอกให้สะสมเงิน ทั้งๆที่รู้ว่าโครงการนี้เจ๊งตั้งแต่ปี 2557 แต่ยังให้เจ้าหน้าที่มาเก็บเงินอีกจนถึงปัจจุบัน และตั้งแต่ก่อตั้งมาไม่เคยเรียกสมาชิกเข้าประชมหารือแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นอยากจะวิงวอนผู้เกี่ยวข้องดำเนินการกับขบวนการนี้ ไม่ใช่อดีตนายก อบต.ฯ เป็นบุคคลล้มละลายแล้วหนี้สูญ เพราะการเบิกเงินจากธนาคารต้องเซ็นชื่อสองในสาม จึงต้องติดตามผู้ร่วมกระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

บ้านตาล ต.นาหว้า มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดนครพนม ที่ได้รับการกล่าวขานเกี่ยวกับอาชีพสุดแปลก   เนื่องจากชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ได้มีอาชีพที่ไม่มีใครเหมือน  เพราะส่วนใหญ่จะมีรายได้หลักจากอาชีพ นำไส้เดือน  ปลิง  จิ้งจก  และตุ๊กแก  มาตากแห้งส่งออกไปขายต่างประเทศ  สร้างรายได้มายาวนานกว่า 20  ปี   จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านอาชีพแปลก

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน