X

พ่อเมืองนครพนม จัดกิจกรรมปลูกไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานแคมป์ปิ้งสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง

()

นครพนม – วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประธานเปิดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เพื่อให้ดอกสวยงามและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานแคมป์ปิ้งสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) โดยมี นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ในนามของผู้จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นให้ดอกสวยงามและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานแคมป์ปิ้ง สะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัดนครพนมได้อนุมัติให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นให้ดอกสวยงาม ตลอดตามแนวริมโขง สถานที่ตั้งโครงการเส้นทางท่องเที่ยวทางจักรยานริมฝั่งโขง ท้องที่ตำบลอาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ระยะทางประมาณ 6 กม. ทำการจ้างเหมาปลูกไม้ยืนต้นให้ดอกสวยงาม รวม 1,600 ต้นได้แก่ กันเกรา 50 ต้น,อินทะนิล 400 ต้น ปีบ(กาสะลอง) 400 ต้น และทองอุไร 300 ต้น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปลูกเสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 63 และจะได้ทำการบำรุง ดูแลรักษาต่อไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและปรับภูมิทัศน์ริมโขงให้สวยงามกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมจังหวัดนครพนม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมชุมชน/เมือง สร้างรายได้ให้กับจังหวัดนครพนม ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯได้ปรึกษาหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ แล้วเห็นสมควรจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นให้ดอกสวยงามและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานแคมป์ปิ้ง สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 3 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ซึ่งวันนี้จะมีกิจกรรมรวม 2 กิจกรรม คือ ช่วงแรกจะเป็นการปลูกไม้ยืนต้นให้ดอกสวยงาม จำนวน 100 ต้น และช่วงที่สองจะเป็นการทำความสะอาดบริเวณลานแคมปปิ้ง (Big Cleaning) สะพานมิตรภาพฯและบริเวณใกล้เคียงในการดำเนินงานตามกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส่วนราชการในจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานราชการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้อมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลอาจสามารถ ที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาจัดตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคระบาดของจังหวัดนครพนม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน