X

นครพนมบูรณาการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ สร้างโอกาสการเข้าถึงแบบครบวงจรให้ประชาชน

นครพนม – บูรณาการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ สร้างโอกาสการเข้าถึงแบบครบวงจรให้ประชาชนอำเภอศรีสงคราม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชน สร้างโอกาสการเข้าถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนแบบครบวงจรในจุดเดียว ตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็นการแนะนำส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้รู้จักเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ โดยในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ยังได้นำเอานโยบายของรัฐบาลและแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ รวมถึงตอบข้อซักถามที่ประชาชนสงสัย และรวบรวมข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้จากการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้กลับมาประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งหาทางให้ความช่วยเหลือต่อไปในอนาคต

จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำของชุมชน จำนวน 50,000 ตัว มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 10 ราย และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 90 ชุด จากนั้นทุกคนจึงได้แยกย้ายกันไปใช้บริการตามหน่วยเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ตามความต้องการของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การทำบัตรประชาชน การฝากเงินออม การทำประกันสังคม การทำประกันภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปจนถึงการรับคำปรึกษาคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การสร้างบ้าน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การรับแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ การซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า การเลือกซื้อสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP จากหน่วยงานที่มาจัดบูธจำหน่าย และการตรวจสุขภาพกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน