X

คืบหน้า ”เกาะดอนแพง” จัดสรรเป็น 3 เฟส รื้อบัญชีเก่าที่ลักไก่ใส่ชื่อนายทุนแกล้งจน

นครพนม – คืบหน้า ”เกาะดอนแพง” จัดสรรเป็น 3 เฟส รื้อบัญชีเก่าที่ลักไก่ใส่ชื่อนายทุนแกล้งจน ให้เกษตรกรตัวจริงตามเจตนารมณ์มหาดไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  บริเวณชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม โดยมี นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นที่ใช้ระบบ Video Conference เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วย

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ประชาชนมีการสอบถามและร้องเรียนเข้ามา ได้แก่ เกาะดอนแพง ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตอำเภอบ้านแพง ที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนจนกลายเป็นหาดขนาดใหญ่ เนื้อที่กว่า 4 พันไร่ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

เบื้องต้นทางกระทรวงฯมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นผู้ดูแล จัดสรรให้ประชาชนผู้เป็นเกษตรกรใช้ปลูกพืชผักต่างๆ โดยเก็บค่าธรรมเนียมเข้าคลังปีละ 20 บาท/แปลง และเกษตรกรต้องไปลงทะเบียนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทุกปี เพื่อยืนยันตัวตนและต้องแจ้งด้วยว่าปีนี้จะปลูกพืชชนิดไหน เป็นต้น

ภายหลังมีนายทุนร้านจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร ปล่อยสินค้าให้เกษตรกรเช่นปุ๋ย ยาฆ่าแมลงฯลฯ โดยคิดเงินสูงกว่าปกติ เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวต้องนำเงินค่าสินค้าส่งคืน เกษตรกรบางคนไม่สามารถส่งเงินดังกล่าวคืนได้ ก็จะถูกข่มขู่พร้อมให้ยกที่ดินแปลงนั้นให้กับนายทุน แล้วนำไปให้เกษตรกรรายอื่นเช่าในราคาไร่ละ 5-7 พัน/ปี โดยไม่ต้องเสียภาษีให้รัฐเป็นเวลากว่า 30 ปี กระทั่งมีผู้ร้องเรียนนายทุนรายนี้ จึงมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยก่อนหน้าที่เรื่องดังกล่าวจะแดงขึ้นมา มีเจ้าหน้าที่บางคนลักไก่ใส่ชื่อนายทุนเป็นผู้ครอบครองที่ดินของรัฐมากถึง 60 กว่าแปลง

ดังนั้น การประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อ ผวจ.ฯ ประกอบด้วย นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม นายไพฑูรย์ บุญสุขวีระรัตน์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครพนม และ นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

ขณะที่ทางอำเภอบ้านแพง มีนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอฯ และ นายดนัย  สิทธิวัชระชัย นายกเทศบาลตำบลบ้านแพง ร่วม Video Conference ชี้แจงความคืบหน้าให้ในที่ประชุมทราบ

สรุปได้ว่ามีการรื้อรายชื่อเกษตรกรที่มีการสำรวจไปเมื่อ 2 ปีก่อนทั้งหมด แล้วให้เกษตรกรตัวจริงมาแจ้งชื่อใหม่ โดยเนื้อที่กว่า 4 พันไร่ ได้แบ่งออกเป็น 3 เฟส ซึ่งการตรวจสอบครั้งล่าสุดนี้ ไม่ปรากฏชื่อนายทุนเป็นผู้ครอบครองแล้ว แต่ในขณะเดียวกันในเฟส 2 กลับมีเกษตรกรเข้าไปบุกรุกอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนเฟส 3 จะจัดสรรอย่างเป็นธรรมให้เกษตรกรได้มีที่ทำประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยอย่างแท้จริง จึงตัดวงจรนายทุนแกล้งจนออกจากบัญชีเดิม ที่มีชื่อครอบครองกว่า 60 แปลงดังกล่าว

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน