X

สมาคมแม่บ้านฯ ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง แพ็คถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน

นครพนม – สมาคมแม่บ้านฯ ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง แพ็คถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในผู้ประสบภัยโควิด-19

คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม หลังได้ติดตามข่าวสารถึงผลกระทบของประชาชน เกิดความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง จึงได้นำทีมคณะแม่บ้านของหน่วย ร.3 พัน.3 ส่งมอบหัวใจเล็กๆ แทนความห่วงใยประชาชน ด้วยการแพ็คถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้ประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19

โดย คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 กล่าวว่าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง ประชาชนต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหาร และยารักษาโรค โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง เช่นชุมชนบริเวณรอบค่ายพระยอดเมืองขวาง ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงได้ร่วมกันแพ็คถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร, อาหารแห้งต่างๆ พร้อมยังได้เตรียมนำผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดีและปลาสดๆของหน่วยเพื่อเตรียมแจกฟรีให้ประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19 ในโครงการ “Army Delivery” ของหน่วยโดยจะเริ่มต้นบริเวณชุมชนรอบค่ายพระยอดเมืองขวางเป็นพื้นที่นำร่องก่อนพื้นที่แรก
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) มี พันโท อุทัย นิลเนตร เป็นผู้บังคับกองพัน ภารกิจหลักของ ร.3 พัน.3 คือ เข้าประชิดข้าศึกโดยใช้อำนาจการยิง และการดำเนินกลยุทธ์เพื่อจับหรือทำลายข้าศึก ผลักดันการเข้าตีของข้าศึกด้วยการยิงและการรบประชิด มีเกียรติประวัติของหน่วยนับจากปี พ.ศ.2510 ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สู้รบกลุ่มคอมมิวนิสต์ เช่นจังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินุ อุบลฯ เป็นต้น

พ.ศ.2530 ปฏิบัติภารกิจผลักดันกองกำลังต่างชาติออกจากพื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ และต่อถึงปี พ.ศ.2531 ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ ตามแนวชายแดนอีสานตอนล่าง บริเวณช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และบริเวณช่องโอบก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ล่วงถึงปี พ.ศ.2548 ร.3 พัน.3 ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เช่น อ.ระแงะ จ.นราธิวาส, อ.ปะนาเระ อ.ยะรัง อ.โคกโพธิ์ และ อ.เมือง จ.ปัตตานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – มีนาคม 2557 ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนอีสานตอนล่าง บริเวณปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จากนั้นได้รับมอบภารกิจให้เป็นหน่วยหลักในการจัดกำลังเป็นกองพันทหารราบที่ 12 ภายใต้บังคับบัญชาของหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ตามคำสั่งการป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุนกองกำลังสุรนารี เข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศีรษะเกษ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) มีวิสัยทัศน์ เป็นหน่วยที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และทันสมัย ในการรักษาความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชน และรักษาสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นฐานของความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน แม้ภารกิจหลักคือการรบ แต่ยามสงบก็ออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ดังจะเห็นจากการที่ ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จะออกไปช่วยเหลือประชาเป็นประจำ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน