X

“นครพนม” ขยายวันปิดเพิ่มอีก 1 เดือน คอเหล้ามีเสียว กันมั่วสุมจำกัดเวลาซื้อ

นครพนม – ขยายวันปิดเพิ่มอีก 1 เดือน คอเหล้ามีเสียว กันมั่วสุมจำกัดเวลาซื้อ ป้าขาเลาะอาการดีขึ้น

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม(สสจ.ฯ)  นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ โดยมี นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์ สสจ.ฯ นพ.ธราพงษ์ กัปโป รองนายแพทย์ สสจ.ฯ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวิทยา แสงสุวรรณ นายกเทศบาลตำบลนาแก ฯลฯ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา แจ้งในที่ประชุมทราบว่า จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการระบาดมายังภูมิภาค ประกอบกับจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อรายแรก กอรปกับบางมาตรการและแนวทางปฏิบัติจะครบกำหนดในวันที่ 2 เมษายน นี้ แต่สถาการณ์การระบาดของโรคยังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง และเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนมาตรการต่างๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สสจ.นครพนม จึงเสนอให้ทบทวนประกาศและคำสั่งของจังหวัดนครพนม ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามที่ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมทุกฉบับ

สสจ.นครพนม จึงมีข้อเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับ พรก.ฉุกเฉิน(30 เมษายน 2563) และมาตรการของจังหวัดต่างๆมีความเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงจังหวัดนครพนม พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว จำนวน 1 ราย และแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับปรับปรุงวันที่ 30 มีนาคม 2563

กรณี Mild case (กรณีอาการไม่รุ่นแรง) ที่ไม่มีอาการ (asymptomatic) แนะนำให้นอนโรงพยาบาล 2-7 วัน เมื่อไม่มีอาการแทรกซ้อน พิจารณาให้ไปนอนพักโรงพยาบาลเฉพาะ/หอผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 อย่างน้อย 14 วัน หลังจากนั้นแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยและระมัดระวังสุขอนามัยเป็นพิเศษในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นจนครบ 1 เดือน นับจากวันเริ่มป่วย

ในกรณีดังกล่าวปรากฏว่า มีโรงแรมอย่างน้อย 1 แห่ง คือโรงแรมเจโฮเต็ล ตั้งอยู่บ้านโป่งหนองเป็ง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม ของ นพ.อลงกต มณีกาศ อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครพนม เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ เสนอให้เปิดไว้เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนครพนม โดยมีทีมจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

นพ.อลงกตฯ เผยในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า เมืองอู่ฮั่นดัดแปลงโรงยิมเนซียม จัดเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อได้ไปอาศัยรวมกัน ดูแลโดยอาสาสมัคร มีแพทย์เยี่ยมในระบบ Video Conference เพื่อไม่แพร่เชื้อให้กับคนที่บ้านหรือชุมชน เมื่อผู้ติดเชื้อหมดไป สถานที่พักฟื้นเหล่านั้นก็ปิดตัวลง

“ข้อมูลระบาดวิทยาพบว่าไวรัส COVID 19 จะแพร่กระจายได้น้อยในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น มีลมพัดผ่านปลอดโปร่ง ผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้เร็วด้วยหลายปัจจัย ประกอบด้วย การพักผ่อนนอนหลับเต็มที่ ด้วยสภาพจิตใจไม่มีความเครียด ได้รับอาหารที่เป็นอาหารสุก ผักผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซี งดของหวานจากน้ำตาล ออกกำลังกายได้รับแสงแดดยามเช้าและยามเย็น เพื่อช่วยสร้างวิตามินดี อยู่ในสถานที่ที่มีความสะอาด มีระยะห่าง #ขอให้ทางสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครพนมติดต่อมาเราพร้อมทำงานเพื่อชาวนครพนมทันทีครับ”  นพ.อลงกตฯกล่าว

สำหรับ ประกาศฉบับที่ 1 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 กรณีสั่งปิดสถานบันเทิงฯลฯ มีมติเห็นชอบให้ปิดต่อจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นอกจากนี้ยังเตรียมจะเพิ่มเติมมาตรการการจำหน่ายสุรา โดยมีให้เลือกอยู่ 3 ประเด็น คือ 1.ปิดจำหน่าย 100 % 2.เปิดจำหน่ายในช่วงเวลา 11.00-14.00 น. และ 3.สามารถจำหน่ายได้ถึง เวลา 18.00 น. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกมาตรการใน 3 ประเด็น ต้องยึดหลักปฏิบัติตาม พรบ.การจำหน่ายสุรา ด้วย

กรณีตลาดสดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครพนม เปิด-ปิด ในเวลา 05.00-18.00 น. (ยกเว้นตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เปิด-ปิด ตามปกติ) ยังให้คงตามมาตรการเดิมจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และต้องเข้มงวดในมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ส่วนเรื่องการระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ร จุดผ่านแดนถาวร(สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3) จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดน ให้คงมาตรการเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ด้าน รถโดยสารประจำทาง จัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทั้งขาขึ้นและขาลงในทุกสถานขนส่ง ถ้าพบว่ามีไข้ 37.5 องศาเซลเซียล ร่วมกับมีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที ฯ ส่วนรถโดยสารไม่ประจำทาง รถตู้ รถจ้างเหมา ให้กรมการขนส่งทางบก มีการตั้งจุดตรวจตามสถานที่กำหนด จัดให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้โดยสารในทุกจุดคัดกรอง ถ้าพบว่ามีไข้จะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกัน

จากนั้น นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน แจ้งต่อที่ประชุม ว่า หลังจังหวัดนครพนมพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย สอบสวนพบมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วย จำนวนทั้งหมด 32 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 16 ราย ผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อทั้ง 16 ราย

ขณะทางด้าน นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม เปิดเผยว่าหญิงสูงวัยที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังเข้ารับการรักษาและได้รับยาต้านไวรัส อาการดีขึ้นตามลำดับ หายใจเองได้ปกติ สามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้น แต่ผลเอ็กซเรย์ล่าสุด พบปอดถูกทำลายไปไม่น้อยเช่นกัน และจากกรณีมีผู้ป่วยโควิด-19 มาพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.นครพนม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสแพร่กระจายจากโรงพยาบาลออกไปสู่ชุมชนและครอบครัว อีกทั้งมีบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงพยาบาล แล้วนำเชื้อโควิด-19 ติดมาด้วย และจะไม่นำเชื้อมาสู่คนไข้ รวมถึงคนอื่นๆที่นอนอยู่ใน รพ.โดยไม่รู้ตัว

ทางโรงพยาบาลนครพนม ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ เนื่องจากประเทศไทยพบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง จึงงดการเข้าเยี่ยมคนไข้ทุกหอผู้ป่วย สำหรับการเฝ้าไข้อนุญาตให้มีญาติเฝ้าได้ 1 คน ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.2563 เป็นต้นไป

“โรงพยาบาลนครพนม ขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ป่วย- ผู้รับบริการทุกท่าน” นพ.ยุทธชัยฯ ผอ.รพ.นครพนม กล่าว

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน