สถานการณ์น้ำจังหวัดนครพนม ยังห่างจุดล้นตลิ่ง 30 เซนติเมตร

นครพนม – วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดนครพนม สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงยังคงหนุนสูง โดยโครงการชลประทานนครพนมรายงานระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่สถานีแม่น้ำโขงนครพนม ณ เวลา 14.00 น. ของวันนี้มีระดับน้ำสูงขึ้น 8 เซนติเมตรจากของวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยอยู่ที่ระดับ 12.70 เมตร ซึ่งห่างจากระดับตลิ่ง 30 เซนติเมตร ทั้งนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่โครงการชลประทานนครพนมดูแลอยู่ จำนวน 19 อ่าง ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ 51.243 ล้านลูกบาตรเมตร ปัจจุบันมีน้ำอยู่ที่ 40,103 ล้านลูกบาตรเมตร คิดเป็นร้อยละ 78.26 ยังคงสามารถรองรับน้ำได้ตามปกติ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำจะได้รับผลกระทบมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตร

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมนั้น ทางจังหวัดนครพนมโดยเทศบาลเมืองนครพนมได้ทำการปิดปากท่อทางระบายน้ำออกที่น้ำจะไหลลงสู่ลำน้ำโขงทั้งหมดเพื่อป้องกันน้ำโขงไหลย้อนเข้าในตัวเมืองมาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2561 และใช้การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 7 เครื่อง เพื่อใช้สูบน้ำระบายลงสู่แม่น้ำโขงแทน ขณะที่จุดอื่นๆทางจังหวัดก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำในลักษณะเช่นเดียวกับอำเภอเมือง เช่น ที่อำเภอธาตุพนมก็ใช้การปิดประตูระบายน้ำแล้วสูบน้ำข้ามคันประตูระบายน้ำแทน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานให้ทราบทุก 1 ชั่วโมง เพื่อจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ขณะที่ในภาพรวมก็ให้หน่วยงานต่างๆที่มีการบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สรุปข้อมูลการช่วยเหลือในแต่ละวันว่ามีการเข้าไปช่วยในพื้นที่ใดบ้างแล้ว ทำอะไรไปบ้างแล้วและยังมีส่วนใดที่ยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายงานเข้ามาแบบรายวันเช่นเดียวกัน รวมถึงการประกาศแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ หรือเส้นทางที่อาจเป็นอันตรายและเส้นทางเลี่ยงที่สามารถใช้การได้ให้ประชนทราบ แบบที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายผ่านแผนที่

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น