พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลให้กับประชาชน

มุกดาหาร – สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดสรรหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ร้านธงฟ้าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อจำหน่ายชิ้นละ 2.50 บาท บรรจุ 4 ชิ้นต่อ 1 แพ็ค ราคาแพ็คละ 10 บาท รวม 250 แพ็ค ( 1,000 ชิ้น) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ขวดละ 69 บาท

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 63 ที่ร้านมิตรดนัยพาณิชย์ ( สามแยกไฟแดง บขส.มุกดาหาร ) ถนนชยางกูร ข. อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 250 แพ็ค ( 1,000 ชิ้น) จำหน่ายชิ้นละ 2.50 บาท บรรจุ 4 ชิ้นต่อ 1 แพ็ค ราคาแพ็คละ 10 บาท เปิดจำหน่ายเวลา 09.00 น. และปรากฏว่าจำหน่ายหมดในเวลา 09.20 น. ส่วนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ขวดละ 69 บาท ซึ่งมีประชาชนที่ทราบข่าวการเปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ร้านค้าดังกล่าว ทยอยเดินทางเข้ามาขอซื้อหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

นางจันวิภา ปัทมเสวี พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ร้านมิตรดนัยเป็นร้านธงฟ้า ได้รับการจัดสรรจำหน่ายหน้ากากอนามัยชิ้นละ 2.50 บาท บรรจุ 4 ชิ้นต่อ 1 แพ็ค ราคาแพ็คละ 10 บาท รวม 250 แพ็ค ( 1,000 ชิ้น) เท่านั้น ส่วนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ขวดละ 69 บาท ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางเข้าคิวรอซื้อหน้ากากอนามัยจำนวนมาก และทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางร้านได้ติดป้ายราคาสินค้าตามกฏหมายและติดป้ายราคาประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน.

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยแจ้งให้โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทุกหน่วยงานราชการทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาด และป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว ทั้งในครอบครัวตนเอง สถานที่ราชการ หน่วยงานที่มีผู้รับบริการจำนวนมาก รวมถึงหมู่บ้าน ชุมชน และเนื่องจากขณะนี้ หน้ากากอนามัยขาดแคลน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้ร้านธงฟ้าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำหน่ายชิ้นละ 2.50 บาท บรรจุ 4 ชิ้นต่อ 1 แพ็ค ราคาแพ็คละ 10 บาท รวม 250 แพ็ค ( 1,000 ชิ้น) ส่วนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ขวดละ 69 บาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น