X

ผู้ว่าฯนครพนม นำทีมบูรณาการลงพื้นที่พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

()

นครพนม – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ และตัวแทนห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ที่บ้านเลขที่ 113 หมู่ 7 บ้านโกกลาง ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร ซึ่งนางพลหอม นาคสุข อายุ 61 ปี และนางสาวปิยนันท์ จำปาทอง อายุ 18 ปี หลานสาวที่กำพร้าแม่ ส่วนพ่อไม่สามารถติดต่อได้ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

โดยทั้ง 2 คนมีรายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการรับจ้างทั่วไปของนางพลหอม ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ขณะที่หลานสาวซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็ต้องออกจากการเรียนในโรงเรียนตามปกติมารับจ้างเพื่อหารายได้เพิ่มเติม แต่ยังคงศึกษาผ่านทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แทน โดยหลังการตรวจเยี่ยม เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมคณะได้มอบหมอน ผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ขณะที่ในระยะยาวนั้นแบ่งออกเป็นการสร้างแหล่งอาหาร ด้วยการสร้างโรงเรือนขนาดเล็กและมอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 200 ก้อน มอบพืชผักสวนครัวไว้ให้ได้เพาะปลูกไว้รับประทาน ส่วนด้านอาชีพก็ได้มอบเงินทุน จำนวน 2,000 บาท และสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพทอผ้าพื้นเมืองเพื่อจำหน่าย ประกอบไปด้วย กี่กระตุก ฟืม หูก และด้าย เพื่อให้นางพลหอมได้ใช้ในสร้างรายได้ ขณะที่หลานสาวก็ได้มอบวัสดุอุปกรณ์การร้อยสร้อยคอเรณูผู้ไทและพาไปฝึกทักษะเพิ่มเติมจากผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงได้มอบหมายให้จัดหางานจังหวัดนครพนม หาช่องทางอาชีพอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานที่มากยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน