นครพนมสืบสานประเพณีโบราณ “ลงแขกดำนา” ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นครพนม – วันที่ 9 ส.ค.61 เวลา 10.00 น. นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายก อบต.ท่าจำปา นายคมสันต์ โยบุตดา กำนัน และ นายมนัสชัย พรมเภา ผู้ใหญ่บ้านคำพอก หมู่ 4 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีข้าวไทยปีที่ 7 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ และ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวบ้าน ณ บริเวณพื้นที่สาธารณหนองดาล บ้านคำพอก หมู่ 4 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอท่าอุเทน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมเป็นประธานในการปักดำกล้าข้าว สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยชาวบ้านในความรับผิดชอบดูแลของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 จำนวน 139 หลังคาเรือน พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติจากชุมชน โดยใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิอย่างดี ซึ่งจะมีคุณลักษณะพิเศษ ทนแล้งได้ดี ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว ดินเค็ม เมล็ดข้าวสารใสและมีกลิ่นหอม อ่อนนุ่ม มีคุณค่าทางด้านโภชนาการสูง

นายมนัสชัยเปิดเผยว่าชาวบ้านคำพอก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีเกษตรกร ทำสวนยางพารา สับปะรดหวาน และทำนาปลูกข้าว และเมื่อปี 2551 หลังจากตนได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน เห็นพื้นที่สาธารณท้ายหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกปล่อยทิ้งว่างเปล่า จึงได้เรียกประชุมหารือกันว่า อยากได้พื้นที่หนองดาลมาทำการเกษตรไร่นาสวนผสม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการช่วยเหลือพี่น้องในหมู่บ้าน ที่ขาดโอกาสไม่มีพื้นที่ปลูกข้าว เมื่อทำนาได้ผลผลิตแล้ว ก็นำไปช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีข้าว หรืออยู่โดดเดี่ยวคนเดียวไร้ผู้ดูแล นอกจากนี้ก็นำข้าวเปลือกบางส่วนไปบริจาควัดในงานบุญประเพณีต่างๆ ซึ่งการลงแขกดำนาถือเป็นการสร้างความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ตนได้ดำเนินกิจกรรมลงแขกดำนาร่วมกับชาวบ้านมาเป็นปีที่ 7 ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยสืบสานประเพณีวิถีข้าวไทย ให้แก่อนุชนรุ่นหลังแล้ว ยังเป็นความคาดหวังที่จะหล่อหลอมและปลูกฝังให้ลูกหลานอนุรักษ์ประเพณีโบราณสืบต่อไป

 

พื้นที่สาธารณหนองดาล มีเนื้อที่จำนวนทั้งสิ้น 9 ไร่ ศูนย์การเรียนรู้ เลี้ยงเป็ด ไก่ กบ 2 ไร่ กองทุนร้านค้าประชารัฐ 1 ไร่ ขุดสระเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน 2 ไร่ และเป็นพื้นที่ทำนา 4 ไร่ โดยนำผลผลิตไปใช้ร่วมกันในชุมชน หากเหลือก็จะแบ่งขายนำรายได้เป็นกองกลาง หลายหน่วยงานกำลังเข้าไปช่วยเหลือ แนะนำด้านการบริหารจัดการ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าโอทอป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น