รมว.แรงงาน ลงพื้นที่นครพนม มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยพร้อมแผนฟื้นฟู

นครพนม – วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่จังหวัดนครพนม พลตำรวจเอก อดุล แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครพนมที่บริเวณโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จำนวน 1,000 ชุด โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

พลตำรวจเอก อดุล แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือแล้ว ยังได้เตรียมแผนการช่วยเหลือด้านอื่นๆมามอบให้แรงงานที่กำลังประสบกับน้ำท่วมในจังหวัดนครพนมครั้งนี้ด้วย โดยแผนที่ว่านั้น คือทางหน่วยงานได้มีการตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือด้านคุ้มครองและเรียกร้องสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายแรงงานแล้ว รวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายใต้งบประมาณกระทรวงแรงงานไว้ประมาณ 2.5 ล้านบาท ซึ่งสามารถรองรับกิจกรรมฝึกอาชีพได้ประมาณ 53 กิจกรรม ใน 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม เช่น กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ฝึกอาชีพเพื่อเสริมอาชีพหลัก ฝึกอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมแซม การให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม โดยได้นำอัตราทำงานที่ว่าง จำนวน 51 ตำแหน่ง 412 อัตรา มาให้แรงงานที่สนใจได้สมัครเข้าทำงานด้วย นอกจากนี้ยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ บ้าน และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรให้อีกด้วย

ทั้งนี้ จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561 พบว่าจังหวัดนครพนมได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งสิ้น 10 อำเภอ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 13,724 ราย ใน 90 ตำบล 878 หมู่บ้าน โดยมีบ้านเรือนเสียหาย 28 หลัง โรงเรียนเสียหาย 2 โรงเรียน วัดเสียหาย 2 แห่ง ถนน 111 สาย ท่อ/ฝาย 8 แห่ง พื้นที่การเกษตร 179,704 ด้านการประมง 248 บ่อ ด้านปศุสัตว์ 603 ตัว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน