จ.นครพนม สุ่มตรวจหน้ากากและผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

นครพนม – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครพนม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามและกำกับดูแลสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อป้องกันผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่าย และผู้จำหน่ายปลีกฉวยโอกาสกักตุนหรือปรับขึ้นราคาสินค้าดังกล่าวเพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในช่วงนี้มีสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงกว่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ ประกอบกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ประชาชนทั่วไปมีความต้องการใช้หน้ากากและผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมประกอบเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือเป็นจำนวนมาก

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ จำนวน 5 แห่ง ซึ่งพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ในพื้นที่ ยังไม่มีการนำสินค้ามาจำหน่ายมากนัก ขณะที่เพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อาศัยอยู่ในแขวงคำม่วนที่เดินทางไปมาหาสู่กันประจำก็ไม่ได้มีความต้องการมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วนยังไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 และไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เข้าค่ายความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่อย่างไรก็ดีก็มีประชาชนบางส่วนที่มีการใช้หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมืออยู่เป็นประจำอยู่แล้วที่มาซื้อสินค้าไปใช้ โดยร้านค้าในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำหน่ายหน้ากากอนามัยอยู่ที่ราคา 2.50 บาท ต่อชิ้น ซึ่งแต่ละคนจะซื้อได้ไม่เกิน 10 ชิ้น

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน