X

หน่วยงานในจังหวัดนครพนม บูรณาการร่วมปล่อยขบวนรถน้ำช่วยภัยแล้งประชาชนในพื้นที่

นครพนม – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง มณฑลทหารบกที่ 210 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พันเอก ชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 เป็นประธานปล่อยขบวนรถน้ำ ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี 2563 ที่มณฑลทหารบกที่ 210 บูรณาการร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 และจังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว ออกแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกคน

โดยการออกแจกจ่ายน้ำในครั้งนี้แต่ละหน่วยได้ลงพื้นที่ให้บริการ แบ่งเป็นจุดใหญ่ของแต่ละชุมชน ประกอบไปด้วย ที่อำเภอปลาปาก บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัย ตำบลมหาชัย และที่วัดสามัคคีธรรม บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลปลาปาก  ส่วนที่อำเภอเมืองนำน้ำไปแจกจ่ายที่โรงเรียนดอนยานาง บ้านดอนยานาง ตำบลนาทราย บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 4 ตำบลวังตามัว บ้านกุรุคุ หมู่ 6 ตำบลกุรุคุ และบ้านโคกกลางหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง นอกจากนี้ทางมณฑลทหารบกที่ 210  ยังได้มีการส่งกำลังพลลงพื้นที่เจาะบ่อบาดาลตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับประชาชนในพื้นที่ให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้ ภายใต้งบป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งของนายกรัฐมนตรี จำนวน 100 บ่อ และงบของจังหวัดนครพนมอีกจำนวน 40 บ่อ รวมทั้งสิ้น 140 บ่อ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน