X

พัฒนาชุมชนนครพนม ตอกย้ำโอทอปลุ่มน้ำโขง สู่ศูนย์กลางอาเซี่ยน

นครพนม – วันที่ 25 ก.ค.61 เวลา 18.00 น. บริเวณศูนย์โอทอปเทรดเดอร์(อาคารพิพิธภัณฑ์และหอสมุดฯ) สี่แยกศาลากลางฯ ถนนอภิบาลบัญชา เขตเทศบาลเมืองนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด ภายใต้ชื่องานมหกรรมสินค้า OTOP อารยธรรมลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงอินโดจีน ครั้งที่ 2 มีนายประทีป ฤทธิกุล นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รอง ผวจ.ฯ เป็นประธาน ภายในงานประกอบด้วยการจัดบูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าโอทอป ที่ผ่านการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมยกระดับสู่สากลถึง 60 บูธ นอกจากนี้ยังสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สื่อสารผ่านเส้นเสียงดนตรีอีกด้วย

นายสุรพล แก้วอินธิ รักษาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เผยว่าด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมโอกาสสู่ประชาคมอาเซี่ยน เพื่อเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ และขยายความร่วมมือการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน และจังหวัดนครพนมปัจจุบันมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง มีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์เพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีพระธาตุชื่อดังและโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน และเป็นที่อยู่อาศัยของ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ก่อให้เกิดวิถีชีวิตที่สวยงาม จนกลายเป็นแอ่งอารยธรรมลุ่มน้ำโขง สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่

และเพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ให้สามารถนำแหล่งท่องเที่ยว ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสินค้าโอทอป หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในลักษณะเทรดเดอร์ จึงจัดงานโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผ้าทอมือและสีย้อมจากธรรมชาติ เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวมาก “นักท่องเที่ยวชื่นชอบผ้าทออีสานที่สุด จะซื้อติดมือกลับประเทศเขาเสมอ ตอนนี้กำลังจะผลักดันเป็นโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลในไม่ช้า”นายสุรพลกล่าว

การจัดโครงการแสดงสินค้าโอทอปของสำนักงานพัฒนาชุมชน เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เปิดเป็นตลาดนัดชุมชนรวบรวมสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จากอำเภอต่างๆในจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียงมาไว้ในที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์อาหารไว้รองรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน อาทิ อาหารพื้นเมือง เวียดนาม และจีน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาจับจ่ายสินค้ามิขาดสาย ในอนาคตจะเป็นศูนย์รวมสินค้าโอทอปที่ใหญ่สุดของจังหวัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน