จัดหางานนครพนม แนะทางเลือกสะดวกสบายสำหรับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

นครพนม – นายจ้างและสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูและบัตรพิสูจน์สัญชาติ ที่ใบอนุญาตทำงานกำลังจะหมดลง ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และต้องดำเนินการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ คงมีหลายคนที่อยากรู้ว่า มีช่องทางไหนบ้างที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ วันนี้เราดูว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเค้ามีมาตรการรับมือเรื่องนี้กันอย่างไร

นายชัยยศ กัญญาพันธ์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตอนนี้แรงงานต่างด้าวในกลุ่มที่เรากำลังจะดำเนินการก็คือกลุ่มมแรงงานต่างด้าวบัตรสีชมพูและกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ ที่ใบอนุญาตในกลุ่มนี้จะหมดในวันที่ 31 มีนาคม 2563  ซึ่งเป็นต่างด้าวที่ยังเข้าระบบ MOU ไม่ได้ ทางรัฐบาลก็เลยมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 3 ล้านกว่าคน สามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้แล้วก็สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี ในส่วนของจังหวัดนครพนมนั้น มีอยู่ประมาณ 900 กว่าคน มีนายจ้าง 600 กว่าราย โดยจังหวัดนครพนมก็ได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้างทุกคนในเบื้องต้นแล้วว่าให้เตรียมและนำแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้มาต่อใบอนุญาตทำงานได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ซึ่งการดำเนินการนั้น กองบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเขาให้โอกาสแรงงานต่างด้าวด้วยการเอาระบบไอทีมาใช้ เป็นระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ e-work permit เป็นเว็บของกรมการจัดหางาน สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว ซึ่งให้แรงงานต่างด้าวหรือนายจ้างเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บตัวนี้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งถ้าทำตรงนี้ได้ก็ไม่ต้องเข้ามาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม พอเสร็จก็สามารถปริ้นเอกสารไปจ่ายเงินที่เซเว่นในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เลย ขั้นตอนต่อมาคือแรงงานต่างด้าวหรือนายจ้างจะต้องเข้าไปขอต่อวีซ่าที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไปตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาล และไปขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ทะเบียนภาคนครพนม แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่นายจ้างและแรงงานไม่สะดวกกับการเข้าไปใช้ระบบนี้ คณะกรรมการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครพนม จึงได้มีการประชุมร่วมกันโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน เห็นควรให้เปิดศูนย์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ one stop service ( OSS ) ของจังหวัดนครพนมขึ้น ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ซึ่งตรงนี้จะดีตรงที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมารวมกันที่นี่หมดเลยเพื่อให้บริการแรงงานต่างด้าวหรือนายจ้าง เป็นการเพิ่มความสะดวกโดยที่ไม่ต้องเข้าไปหาแต่ละหน่วยงาน โดยศูนย์ OSS จะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

และเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว นายจ้างและสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวอยู่ ก็อย่าลืมนำแรงงานต่างด้าวในความดูแล มาใช้บริการขอต่อใบอนุญาตทำงาน ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือถ้าสะดวกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น