จังหวัดนครพนม บำเพ็ญกุศลถวายแด่คณะบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ปี 2563

นครพนม – วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่บริเวณศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่บุคคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่คณะบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ปี 2563 จากนั้นร่วมกันสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที ก่อนที่ทุกคนจะพร้อมใจกันกล่าวคำปฏิญาณตน ซึ่งมีใจความว่า ข้าพระพุทธเจ้าจักบำเพ็ญตน ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีให้สมกับได้ชื่อว่าครู ข้าพระพุทธเจ้าจักอุทิศตนตั้งใจสั่งสอนและอบรมศิษย์ให้เป็นพลเมืองดี เพื่อเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติ ข้าพระพุทธเจ้าจักรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของคณะครู บำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และโล่รางวัล แก่ครูและคณะบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนและทางการศึกษา

วันครูแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญสำหรับการระลึกถึงความสำคัญของครู ที่เป็นแม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ ซึ่งได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีวิชาความรู้และประสบการณ์ โดยแต่ละประเทศจะมีการจัดการเฉลิมฉลองแตกต่างกันออกไปตามแต่ที่กำหนดเพื่อเป็นเกียรติสำหรับครู สำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี 2488 ทีได้มีการกำหนดให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกของ “คุรุสภา” โดยมีการจัดวันครูครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา และในปีนี้ได้กำหนดคำขวัญวันครูประจำปี 2563 ว่าครูไทยรักศิษย์ คิดพัฒนา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น