X

อธิบดีกรมการแพทย์จัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มุกดาหาร- อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก แถลงจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ปีที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดประจำปี 2563 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

โดยกระทรวงสาธารณสุขมอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกดำเนินงานโครงการมหกรรมแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีความสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขคือเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม ป้องกันโรค ให้ประชาชนใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระดับภาคและระดับพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของนายทะเบียนจังหวัด เครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์ไทยและสมุนไพรในระบบสุขภาพ ตลอดจนมีความร่วมมือในด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว ระหว่างภาคีเครือข่าย นายทะเบียนจังหวัด บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในระดับภูมิภาค หน่วยงานภาคีเอกชน สถานบริการสาธารณสุขทุกประเภท

นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือกอื่น เป็นการบูรณาการด้านส่งเสริมป้องกันโรคและรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานภาคเครือข่ายทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชนให้เกิดความเข้มเข็ง ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อสังคมให้เกิดการสร้างกระแสความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก รู้จักเชื่อมั่นชอบและใช้สมุนไพรจากท้องถิ่น สำหรับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานโดยมีจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพการจัดงานได้รับงบประมาณจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจำนวน 1,970,000 บาท โดยมีจังหวัดภาคีเครือข่าย 20 จังหวัด ได้รับงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดละ 70,000 บาท

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดงานในครั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดคือการเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวมุกดาหาร และพี่น้องประชาชนทั้ง 20 จังหวัด ในภาคอีสานและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเราคาดว่าไม่ใช่แค่เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุข ในการสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญา แต่ได้สร้างประโยชน์ด้านอื่นๆ ด้วย เช่นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร การประชาสัมพันธ์จังหวัดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวไปอีกทางด้วย..

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดผงงานวิชาการ / นวัตกรรม เวทีเสวนาวิชาการ การบรรยายและสาธิตการจัดกระดูกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การประกวดและจัดบูทงานแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาและสมุนไพร การจัดบูทนิทรรศการ Champion products โรงงานผลิตยาสมุนไพร WHO GMP ของเขตสุขภาพที่ 10 การแสดงบูทกัญชาทางการแพทย์ บุริรัมย์โมเดล และสกลนครโมเดล เปิดคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์ การฝังเข็มด้วยแพทย์แผนจีน การประกวดอาหารว่าด้วยสมุนไพร การจัดแสดงสินค้า OTOP และของดีจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมการออกบูทต่าง ๆ กว่า 100 บูท และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดังหมุนเวียนมาแสดงตลอดงาน..

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน