X

ชาวบ้านร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวเพื่อการเกษตร รับมือภัยแล้ง

นครพนม – ชลประทานนครพนมร่วมกับชาวบ้านดอนนางหงส์ สร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวเพื่อการเกษตร รับมือภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์  สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม พร้อมด้วยนางสุมิตรา  ไชยคราม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 7  บ.ดอนนางหงส์ นำชาวบ้านจาก 2 หมู่บ้าน ลงมือสร้างสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยบังฮวก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง เนื่องจากชาวบ้านบริเวณปากห้วยบังฮวก จำนวน  2 หมู่บ้าน  70  กว่าครัวเรือนได้รับความเดือนร้อนจากการขาดน้ำในการอุปโภคบริโภดและใช้เพื่อการเกษตร เช่น การปลูกพริก  มะเขือ  ข้าวโพด ซึ่งต้องอาศัยน้ำจากลำห้วยบังฮวกดังกล่าว  ในการนี้โครงการชลประทานได้จัดงบประมาณสนับสนุนพร้อมมอบกระสอบทรายจำนวน 3,000 ใบ และทราย จำนวน  40 คิว โดยได้รับการร่วมมือกับชาวบ้านดอนนางหงส์  สถานีเรือธาตุพนม  สถานีใบยาดอนนางหงส์  ร่วมกันนำกระสอบทรายลงไปวางในลำห้วยเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวโดยการเสริมกระสอบทรายกั้นน้ำลำห้วยบังฮวก บริเวณปากน้ำห้วยบังฮวก บ้านดอนนางหงส์ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยฝายกั้นน้ำดังกล่าวมีขนาด  กว้าง 8 เมตร สูง 2 เมตร  เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำในลำห้วยไว้ใช้ ในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ โดยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษฏรและเกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ เนื่องจากน้ำในลำห้วยบังฮวกลดลงมากต่ำกว่าทุกปี

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน