ท่องเที่ยวฯนครพนม ชวนเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ชมแหล่งโบราณริมฝั่งโขง

นครพนม – วันที่ 6 ก.ค.61 นายตระกูล อานัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม(ทกจ.ฯ) เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนกีฬาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยพื้นที่ที่จัดกิจกรรมไม่เน้นเฉพาะลานกีฬา สวนสาธารณะ แต่ยังเน้นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด และในปี 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการสานต่อกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ Sports for All 4.0 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้เข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะก่อให้เกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมอีกด้วย

นายตระกูลฯกล่าวต่อว่า ในลำแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมเป็นเส้นตรง ไม่คดโค้งเหมือนจังหวัดอื่น ประกอบกับเทือกเขาน้อยใหญ่ขึ้นสลับซับซ้อนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน กลายเป็นทิวทัศน์อันสวยงาม เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฯ จึงจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ Sports for All 4.0 ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และปลูกฝังเยาวชนและประชาชน มีความตื่นตัวในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เส้นทางเลาะเลียบแม่น้ำโขง
กิจกรรมแรกเป็นวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 6 กม. เริ่มต้นจากถนนสุนทรวิจิตร ลานพญาศรีสัตตนาคราช ไปสิ้นสุดหน้าโรงเรียนสันตยานันท์ และกิจกรรมที่สองเดินเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพประเภทเดินกินลมชมวิว เริ่มจากลานพญาศรีสัตตนาคราชเช่นเดียวกัน แล้วไปสิ้นสุดหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม(ททท.ฯ) รวมระยะทาง 3 กม.

โดยเส้นทางวิ่ง-เดิน เพื่อสุขภาพ บนถนนสุนทรวิจิตร นักกีฬาและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกลิ่นไอความเป็นธรรมชาติจากชุมชนบ้านเก่าโบราณ รูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส สมัยชาวเวียดนามอพยพหนีภัยสงคราม เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันระหว่างคนจีนและเวียดนาม ขณะเดียวกันมีหอนาฬิกาอนุสรณ์ของชาวเวียดนามร่วมกันสร้าง เมื่อปี 2503 เพื่อเป็นที่ระลึกก่อนย้ายกลับเวียดนามตามท่านโฮจิมินหลังชนะสงครามภายในประเทศ มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นสวยงามแบบอิทธิพลของฝรั่งเศสบนวิถีวัฒนธรรมเมืองนครพนมที่เป็นการรับเอาศิลปะแบบผสมผสานระหว่างช่างญวน และฝรั่งเศสรวมกันจนเป็นหอนาฬิกาที่มาความสวยงามตั้งอยู่กลางถนนสุนทรวิจิตร

นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวนครพนม และมีนิทรรศการ “ภาพเล่าเรื่อง” ในอดีตของเมืองนครพนม ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2455-2457 ช่างก่อสร้างเป็นชาวญวน ชั้นบนและล่างไม่มีเสา และไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียว ใช้การเข้าเดือยไม้ เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในจังหวัด มีความสวยงามโดยเฉพาะ ลักษณะเป็นแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศส ช่วงสมัยสงครามอินโดจีน และบนชั้นสอง มีห้องส่วนที่สำคัญคือห้องที่เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คราวเสด็จมาเยี่ยมราษฎรชาวนครพนม และวัดนักบุญอันนา เป็นโบสถ์คาทอริกที่มีความสวยงามของจังหวัด เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านเมือง ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ มีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล และยังเป็นสัญลักษณ์ของคริสต์ศาสนาด้วย

นักกีฬาหรือนักท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Sports for All 4.0 โดยไม่จำกัดเพศและอายุ สามารถสมัครได้ที่หน้างาน ในวันที่ 8 ก.ค.ที่จะถึง เวลา 06.00 น. จำนวน 700 ท่านแรก จะได้รับเสื้อยืด 1 ตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทกจ.นครพนม 042-516337 หรือ 081-7693251

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน