คุมเข้มแรงงานต่างด้าวตามสถานประกอบการหลังพ้นกำหนดการออกใบอนุญาตทำงาน 

มุกดาหาร – คุมเข้มแรงงานต่างด้าว ตำรวจสนธิกำลังจัดหางาน ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำ และกอ.รมน มุกดาหาร ออกตรวจใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ หลังพ้นกำหนดการออกใบอนุญาตทำงาน เมื่อ (30 มิ.ย.61) ที่ผ่านมา ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 61 พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ สว่างงาม รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พ.ต.อ. โกเมน สุภาพ  ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร นายประนอม ชวดเมืองปักษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ตำรวจน้ำ กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่  รวมจำนวน 30 นาย ลงพื้นที่สถานประกอบการ  เพื่อทำการออกตรวจใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา  กัมพูชา และลาว หลังพ้นกำหนดการออกใบอนุญาตทำงานเมื่อ 30 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

โดยได้ทำการตรวจร้านค้า และสถานประกอบการ อาทิ ร้านหอแก้ววัสดุก่อสร้าง ถนนมุกดาหาร – ดอนตาล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ร้านแม่นิลคาร์แคร์ ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ อำเภอเมือง  มีแรงานต่างด้าวจำนวน 12 ราย  และโรงงานหมูยอแม่นิล  ซอยศรีประเสริฐ 1 เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 10  ราย    จากผลการตรวจจุด 1 – 3  ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในบริเวณนี้มีใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมายทุกคน

พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ สว่างงาม  กล่าวว่า  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61 สิ้นสุดระยะเวลาเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจผ่อนผันแรงงานตางด้าวที่เข้ามาทำงานทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61 เป็นต้นไปจะบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ตม. ตำรวจน้ำ กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่จัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการออกตรวจสอบโรงงาน และสถานประกอบการทุกอย่างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือจดแจ้งไว้ ทางเจ้าหน้าที่จัดหางานจะนำทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ มาทำการตรวจสอบการเป็นอยู่ของคนงาน การถูกต้องเอกสาร โดยประกอบกำลังแบบบูรณาการทั้งจังหวัดมุกดาหาร ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการทั้ง 3 ช่วง คือ ช่องที่ 1  วันที่ 1-15 ก.ค. 61  ช่วงที่ 2  วันที่ 1-15 ส.ค. 61 และช่วงที่ 3 วันที่ 1-15 ก.ย. 61 …

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น