ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 มอบผ้าห่มช่วยชาวบ้านจังหวัดนครพนม

นครพนม – วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้อำนวยการโครงการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) และตัวแทนบริษัทไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด​ (มหาชน) นำผ้าห่มกันหนาวตาม โครงการไทยเบฟ….รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING มามอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเรณูนครและอำเภอนาแกของจังหวัดนครพนม จำนวน 500 ผืน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวของจังหวัดนครพนมนั้น ได้รับอิทธิพลความหนาวเย็นที่แผ่ปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 7.5 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากความหนาวเย็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนทั้ง 12 อำเภอ พบว่ามีความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์มากถึง 132,072 ราย โดยในพื้นที่อำเภอเรณูนครมีประชาชนที่ต้องการเครื่องกันหนาว 5,451 ราย ขณะที่อำเภอนาแกประชาชนมีความต้องการเครื่องกันหนาว 7,503 ราย โดยก่อนหน้านี้จังหวัดนครพนมได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอำเภอต่าง ๆ ด้วยการจัดสรรเครื่องกันหนาว จำนวน 7,300 ชิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาหว้า อำเภอปลาปาก อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอศรีสงครามและอำเภอบ้านแพงแล้ว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน