องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวจังหวัดนครพนม จำนวน 2,000 ผืน

นครพนม – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวจังหวัดนครพนม จำนวน 2,000 ผืน

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 2,000 ผืน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประกอบไปด้วย ราษฎรอำเภอศรีสงคราม 1,000 ผืน และราษฎรอำเภอบ้านแพง 1,000 ผืน เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว และออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพ ซึ่งในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรทุกคน ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน และถือเป็นขวัญกำลังใจอย่างสูงสุดที่จะผ่านพ้นวิกฤติการณ์ในครั้งนี้

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและส่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จำนวน 2 ราย คือนางผัน สุธรรม อายุ 95 ปี ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและอยู่ในวัยชรา และนางสุวรรณ ตีละพัฒน์ อายุ 75 ปี ที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบเมื่อ 8 ปีที่แล้ว รวมถึงมีอาการตับแข็ง ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน และถือเป็นขวัญกำลังใจอย่างสูงสุด

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 7.5 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากความหนาวเย็น โดยจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรทั้ง 12 อำเภอ เบื้องต้นพบว่ามีความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์จำนวน 132,072 ราย ทั้งนี้ทางจังหวัดได้เร่งหาทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการด่วน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากมูลนิธิ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว จำนวน 5,300 ชิ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น