X

ด่วน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพิ่มเติม 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน หลังมีแรงงานตกค้างจำนวนมาก

นครพนม – หลังจากที่มีข่าวแรงงานต่างด้าว ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ เนื่องจากทางแรงงานจังหวัดนครพนมได้ทำการปิดศูนย์ รับขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น

ล่าสุดนายสุธีพงศ์ วัฒนธนะวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานต่างด้าว เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 มกราคม 2561ได้ เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ที่ตกค้างเพิ่มให้อีก 2 วันสุดท้ายก่อนถึงเส้นตายคือวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยแรงงานต่างด้าวที่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนได้นั้นจะต้อง ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว คือต้องเป็นกลุ่มที่มีบัตรชมพูที่หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และมีหนังสือเดินทางแล้ว โดยเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service เพิ่มเติมในอีกเพียง 2 วันเท่านั้นคือวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขานครพนม ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 063 -9016 530 และ 042-2503597

โดยขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐในท้องที่ที่แรงงานต่างด้าวทำงานก่อนจะนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง หนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล (ทะเบียนการค้า หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ) และใบรับรองแพทย์ของแรงงานต่างด้าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม โทร 042 – 513114 และ 081-7 081959 ทั้งนี้หากพ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ไปแล้ว จะไม่มีการขยายระยะเวลาเพิ่ม และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจเข้ม ขอให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน