X

จัดฝึกอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มุกดาหาร – จัดฝึกอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หวังสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ จำนวน 1,880 คน รวม 7 อำเภอ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายน้อย ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61 ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ริมแก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานโครงการจัดฝึกอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีนายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายน้อย ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุด และตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะในอำเภอหว้านใหญ่ มีการจัดฝึกอาชีพเสริม เพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ สาขาการทำขนมไทย จำนวน 2 รุ่น และถนอมอาหารและการแปรรูป 1 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวม 60 คน ระยะการฝึก 18 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ก้าวพ้นความยากจน

ด้านนางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ดำเนินการในขณะมี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมและฝึกอาชีพ หลักสูตรอาชีพเร่งด่วน ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซ่อมไฟฟ้า ซ่อมประปา ซ่อมประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมผนัง – ปูกระเบื้อง ทาสีได้ โดยมีเบี้ยเลี้ยงวันละ 180 บาท ผู้สำเร็จการฝึกจะได้รับเครื่องมือ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง และกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ เบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกวันละ 180 บาท สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะได้ดำเนินให้ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ โดยมีเป้าหมายในจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้นจนวน 1,880 คน หลังจากฝึกผ่านการฝึกอบรมแล้ว ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดชุดทำงานลงพื้นที่ติดตามผลและตรวจสอบว่า ผู้เข้าอบรมได้นำเอาความรู้ไปปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพจริงหรือไม่ และนำมาประเมินผลการดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร และโครงการของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ได้นำเอาความรู้ ทักษะในการฝึกอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป…

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน