X

ชาวพุทธกว่าหมื่นคนล้นหลาม ร่วมสวดมนต์ข้ามปีอาเชี่ยน 2563

นครพนม – ชาวพุทธกว่าหมื่นคนล้นหลาม ร่วมสวดมนต์ข้ามปีอาเชี่ยน 2563 รับพรมงคลวันปีใหม่จาก องค์มหาเจดีย์พระธาตุพนม

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริเวณลานธรรมหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ในโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และโครงการสวดมนต์ข้ามปีอาเชี่ยน พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีประชาชนทุกพื้นที่ทั้งชาวไทยจากทุกภูมิภาคและชาวลาว ร่วมรักษาศีลเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัว และตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่

จังหวัดนครพนมพร้อมทั้ง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ ต่างนุ่งห่มด้วยผ้าสีขาวบริสุทธิ์ จับจองพื้นที่ในการสวดมนต์ข้ามปี เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการสวดมนต์ข้ามปีอาเชี่ยน พุทธศักราช 2563 ส่วนวันที่ 1 มกราคม2563  เวลา 07.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการส่งเสริมศาสนาภายในประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในมิติศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสังคมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนาให้กับประชาชนชาวไทยและลาวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในมิติทางศาสนา รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รัฐบาลจึงได้กำหนดจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีอาเชี่ยนประจำปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

นายธนิตศักดิ์ อุ่นตา วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าด้วยเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นเทศกาลนิยมที่เป็นสากล ประชาชนทั่วโลกต่างเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามที่ประจักษ์โดยทั่วไป อีกทั้งสภาวการณ์ของสังคมโลกปัจจุบัน ยังอยู่ในสภาวะที่ไม่สงบสุขและปลอดภัย ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้พิจารณาเห็นว่าสันติภาพความสงบสุขและความปลอดภัยของมนุษย์ในโลกในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง สมควรที่ทุกหน่วยงานองค์การต่างๆจะได้ร่วมกันปลูกจิตสำนึกเรื่องสันติภาพความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันรังสรรค์สังคมอาเซียนและสังคมโลกหรือนานาชาติให้ธำรงอยู่อย่างมีสันติภาพ มีความปลอดภัยและสงบสุขอย่างยั่งยืนด้วยพุทธธรรม อีกทั้งเพื่อแสดงพลังของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ในการส่งเสริมสันติภาพและสันติสุขของโลก ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีอาเซียนและนานาชาติ”ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

ดังนั้น จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจึงร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลกส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดี ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาจะมีศาสนิกชนทั้งชาวไทย ลาว นักท่องเที่ยว ร่วมสวดมนต์ข้ามปีไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีแล้ว ยังมีร่วมพิธีถวายทองคำในงานผ้าป่าทองคำหุ้มปลียอดองค์พระธาตุพนม ซึ่งมีการประกอบพิธีเททองหล่อหุ้มปลียอดฉัตรองค์พระธาตุพนมขึ้น เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน และพุทธบริษัท ได้บริจาคทองคำหุ้มปลียอดองค์พระธาตุพนม ได้ยอดบริจาคทองคำรวม 32 กิโลกรัม 186.21 กรัม มูลค่าประมาณ 46,531,392 บาท

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน