X

“อบอุ่นด้วยน้ำใจ” มูลนิธิฯ เภา สารสิน มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

นครพนม – “อบอุ่นด้วยน้ำใจ” มูลนิธิฯ เภา สารสิน มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว หอการค้านครพนม ส่งถึงมือ 200 ผืน

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ห้างแม็คโคร และ YEC หอการค้าจังหวัดนครพนม ร่วมมอบผ้าห่มจำนวน 200 ผืน ในโครงการ “หอการค้าต้านภัยหนาว” ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม โดยมีสมาชิกสภาจังหวัดนครพนม(สจ.ฯ) อาทิ นายอภิชาติ ดีบุกคำ นายจำรัส ตักโพธิ์ นายสฤษดิ์ โมธรรม นายสุวิทย์ ภูประทาน เป็นตัวแทนแสดงความขอบคุณในการห่วงใยประชาชนจาก 3 ตำบล ได้แก่ ไชยบุรี,พนอม และตำบลหนองเทา

ซึ่งนายสากล ภูลศิริกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของหอการค้า ว่า เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจเอกชนไทยในการประสานงานกับภาครัฐบาล โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่สมาชิก เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การบริการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเงิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ทั้งนี้หากประชาชนหรือเกษตรกรมีปัญหา สามารถขอคำปรึกษาจากหอการค้าจังหวัดนครพนมได้ตลอดเวลา

ด้านนายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าฯคนปัจจุบัน กล่าวแก่ผู้มารับผ้าห่มว่า ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม จังหวัดนครพนมมีอุณหภูมิลดลงต่ำสุดอยู่ที่ 7.5 องศาเซลเซียล จึงมีความห่วงใยพี่น้องที่อยู่ห่างไกล ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในครั้งนี้ จึงมีหนังสือไปทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน สนับสนุนผ้าห่มกันหนาว เมื่อทางมูลนิธิฯตอบรับกลับมาจึงกำหนดวันที่มามอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวดังกล่าว

ประวัติมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2521-2525 พล.ต.ต. เภา สารสิน (ยศขณะนั้น) ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ประสบกับปัญหาความไม่คล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดและครอบครัว ทั้งนี้ เนื่องจากทางราชการมีงบประมาณจำกัด และระเบียบข้อบังคับการเบิกจ่ายเงินมีหลายขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงาน ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์ ท่านจึงได้จัดตั้ง “มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2524 โดยมีสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ อยู่ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับภาครัฐ เอกชนและองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปราบปรามยาเสพติด,ดำเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,ดำเนินการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในบ้านตะวันใหม่,ดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในสังคมไทยยังมีประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารอีกมากที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ผู้ประสบภัยหนาว และอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน