X

พุทธศาสนิกชนตักบาตรทำบุญ ปฏิบัติธรรมบูชาพระธาตุพนม

นครพนม – พุทธศาสนิกชนตักบาตรทำบุญ ปฏิบัติธรรมบูชาพระธาตุพนม ถวายเป็นพุทธบูชาพระอุรังคธาตุ เสริมบุญ สร้างบารมี ส่งท้ายปีเก่า

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 บริเวณลานธรรมหน้าวัดพระธาตุพนมมหาวรวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ลาว ตลอดจนนักท่องเที่ยวนับหมื่นคน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง หลังได้ร่วมกันนุ่งขาวห่มขาว ปฏิบัติธรรมบูชาองค์พระธาตุพนม ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา ด้วยการร่วมเจริญจิตภาวนา สวดมนต์ ทำวัตรข้ามคืน โดยมีการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธแดนอีสานสลับกันแสดงธรรมตลอดทั้งคืน จนกระทั่งถึงรุ่งเช้ามีการทำบุญตักบาตรที่หน้าองค์พระธาตุพนม ซึ่งสอดคล้องกับการทำบุญเดือนอ้าย ฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน การปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี และยังเป็นพระบรมมหาเจดีย์สำคัญ ที่ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทางวัดพระธาตุพนมฯได้ร่วมกับสาธุชนชาวพุทธ จัดกิจกรรมมาต่อเนื่องทุกปีในช่วงส่งท้ายปี

โดยพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมฯ ได้แสดงสัมโมทนียกถา กล่าวถึงองค์พระธาตุพนม ก่อสร้างขึ้นปีพุทธศักราช 8 เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม เป็นพระธาตุที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและในลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติ มากราบไหว้บูชาตลอดระยะกว่า 2,500 ปี ทั้งยังอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

นอกจากจะเป็นการทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนม ยังได้น้อมใจกัน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติแด่รัชกาลปัจจุบัน ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว น้อมทำบุญสร้างกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนา ลด ละ เลิก อบายมุข เสริมบุญบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2562 โดยมีความเชื่อว่าหากใครได้มีโอกาสมาร่วมพิธี จะทำให้จิตใจสงบร่วมเย็นเป็นสุข
ด้วยองค์พระธาตุพนมเป็นโบราณสถานเก่าแก่ เป็นที่เคารพของประชาชนในพื้นที่ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร จังหวัดนครพนมพิจารณาเห็นว่า พระธาตุพนมมีความโดดเด่นที่สามารถพิจารณานำเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้ เบื้องต้นเห็นว่ามีคุณสมบัติที่น่าจะเข้าเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าอันเป็นสากล ฯ โดยวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก มีมติเห็นชอบให้นำเสนอพระธาตุพนมเพื่อขอบรรจุไว้ในบัญชีเบื้องต้น(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ต่อมาวันที่ 24 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นำเสนอพระธาตุพนมขึ้นบัญชีเบื้องต้น(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก และวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ มีมติเห็นชอบให้บรรจุพระธาตุพนมในบัญชีเบื้องต้น(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก โดยมีเงื่อนไขว่าจังหวัดนครพนมต้องจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์(Nomination File) ส่งโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแต่หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จต้องขอปรับปรุงข้อมูล(Updata) ทุกๆ 10 ปี ในรายการเบื้องต้น(Tentative List)

สำหรับประโยชน์และความสำคัญของการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก คือ 1.ด้านการอนุรักษ์ 2.ด้านการสร้างพันธมิตร 3.ด้านงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 4.ด้านการฟื้นฟูพื้นที่หรือเมืองอันเป็นที่ตั้งของแหล่ง 5.ด้านการท่องเที่ยว และ 6.ด้านการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างความภาคภูมิใจของพลเมือง และต้นทุนทางสังคม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน