X

ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลหนึ่งใน 36 กิจกรรมเพื่อ 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร – จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล หนึ่งใน 36 กิจกรรมเพื่อ 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 ณ. สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล หนึ่งใน 36 กิจกรรมเพื่อ 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร. ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งใน 14 จังหวัดที่ได้รับรางวัล จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัด ในปี 2560 ซึ่งรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า รายได้จากการดำเนินกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลครั้งนี้จะนำไปทอดถวาย ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระพุทธรูป พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดมุกดาหารและชาวพุทธทั่วไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทาสีองค์พระและติดตั้งไฟส่องสว่างให้มองเห็นในยามค่ำคืน

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และให้การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้บังเกิดเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด คือ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดทำโครงการ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล 36 กิจกรรมเพื่อ 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3R คือ Reduce Rreuse Recycle หรือ 3G คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดและของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป..

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน