X

ทสจ.มุกดาหาร จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

มุกดาหาร – สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับพี่น้องจิตอาสาประชาชนชาวตำบลบ้านโคก ปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 61 ที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน ตำบลบ้านโคก (ป่าภูขวาง) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวต้อนรับ นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานและนำส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการ และพี่น้องจิตอาสาประชาชนชาวตำบลบ้านโคกและใกล้เคียง จำนวน 500 คน มาร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการดังกล่าว

สำหรับต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วยชนิดพันธุ์กล้าไม้ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง ไม้แดง พะยูง ประดู่ รวมจำนวน 20,000 ต้น โดยมีวัตถุประสงค์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบาย และเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า การปลูกป่าไม้ในครั้งนี้ ได้มีการปลูกในพื้นที่ที่ทางราชการได้ทำการตรวจยึดพื้นที่จากการกระทำความผิดที่ศาล ได้มีคำพิพากษาแล้ว และได้ใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติมาตราที่ 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ. ศ. 2507 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ท้องที่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร นับเป็นการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของทางราชการอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบกับรัฐบาล ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ในการจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ทั้ง 77 จังหวัดได้จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปีพุทธศาสตร์ 2561 เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรป่าไม้ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน