X

ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก

มุกดาหาร – เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้ร่วมกันออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา จากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ ณ แก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

วันนี้ ( 7 มิ.ย.61 ) นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สหพันธ์สภากาชาดสากล องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก

การบริจาคโลหิตและการบริจาคอวัยวะ เป็นหนึ่งในแปดภารกิจของกาชาดและถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของกาชาดทั่วโลก เพราะนอกจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันของคนในสังคม บริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่มีการซื้อขายโลหิต เป็นการช่วยเหลือ ให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ดังสโลแกนวันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ คือ “Be There for Someone Else .Give blood.Share life “ ทุกชีวิตมีความหมาย…ให้โลหิต..ให้ชีวิต..การจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจากทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน รวมจำนวนกว่า 300 คน รวมถึงรายเพิ่ม ศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารร่วมบริจาคโลหิตด้วย

นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การบริจาคโลหิตถือเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เพราะอวัยวะจากหนึ่งร่าง สามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต ผู้ที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 3 เดือน จะช่วยกระตุ้นให้ไขกระดูกทำงานดีขึ้นร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดใหม่ ๆ ขึ้นมาทดแทน ทำให้มีเม็ดเลือดที่มีคุณภาพสู่กระแสโลหิตตลอดเวลา ทำให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นส่งผลให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง หากไม่ได้บริจาคเลือดร่างกายจะขับเม็ดเลือดที่สลายตัว เพราะหมดอายุออกมาตามระบบของร่างกาย และการบริจาคโลหิตเป็นประจำ จะช่วยลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในรายที่ต้องการโลหิต และการบริจาคโลหิตสม่ำเสมอยิ่งทำให้สุขภาพดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน