X

ม่วนซื่น​ “เด๋อๆนางเด่อ” ทต.บ้านแพง สืบสานงานลอยกระทง ประกวดแพเซิ้ง โชว์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

()

นครพนม – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริเวณหนองเครือเขา​ ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะ อยู่ด้านหลังเทศบาลตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม  นายดนัย สิทธิวัชระชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง  ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และชาวบ้าน ในพื้นที่รวม 14 ชุมชน  จัดงานประเพณีลอยกระทงและแพเซิ้ง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาแต่ยาวนานกว่า 40 ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เที่ยวชมงานประเพณีสำคัญของชาว อ.บ้านแพง  ควบคู่กับงานลอยกระทงที่จัดขึ้นทุกปี

สำหรับปีนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน   เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา เนื่องจากหนองเครือเขาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่ชาว อ.บ้านแพง ได้ร่วมกันอนุรักษ์พัฒนา ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่  มีความยาวกว่า 5 กิโลเมตร เป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้ตลอดปี และใช้หล่อเลี้ยงอาชีพเกษตรกร ใช้น้ำเพาะปลุกพืชสวน สามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านตลอดปี  ดังนั้นหลังว่างเว้นฤดูเก็บเกี่ยวจึงใช้พื้นที่หนองเครือเขา เป็นพื้นที่จัดงานประเพณีกระตุ้นการท่องเที่ยว ควบคู่กับสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ

นายดนัย สิทธิวัชระชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง   เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมในงาน ชาวบ้านทั้ง 14 ชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างแพขนาดใหญ่ เป็นเวทีในการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นการแสดงฟ้อนรำตามประเพณีอีสาน แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาว อ.บ้านแพง โดยล่องแพไปในน้ำหนองเครือเขาให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมแพทั้งหมด 14 ลำ  อีกทั้งยังมีการจัดประกวดแพเซิ้ง เพื่อแข่งขันความสวยงาม อลังการ  ซึ่งถือเป็นประเพณียิ่งใหญ่ จัดขึ้นทุกปี นับเป็นที่เดียวของไทยที่จัดแพเวิ้ง  อีกทั้งยังได้เป็นการแสดงเพื่อรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คุ้มครองหนองน้ำรวมถึงแม่น้ำโขง  ไปจนถึงพ่อปู่พญานาค ตามประเพณีความเชื่อชาวลุ่มน้ำโขง เพื่อดลบันดาลให้ชาวบ้านมีความอุดมสมบูรณ์  ไม่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค  ฝนตกต้องตามฤดูกาล และไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง  ผลผลิตการเกษตรไม่เสียหาย

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ประกวดธิดาอำเภอบ้านแพง แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมรำวงย้อนยุค แข่งขันส้มตำลีลา การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก  และร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงบูชาแม่น้ำคงคา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่จัดสืบทอดมายาวนานกว่า 40 ปี ได้ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังสร้างความร่วมมือให้ประชาชน ในพื้นที่ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ  ตลอดจนเป็นการสร้างสีสัน ความสนุกสนาน หลังฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวนา

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน