ผู้พิการร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

อ่างทอง – ผู้พิการร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียนดอกไม้ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัด

ที่บริเวณ วัดจันทร์นิรมิตร ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)  พร้อมเจ้าหน้าที่ และคนพิการ ร่วมโครงการกิจกรรมทางสังคม ประเพณี วัตนธรรม ประจำปี 2562 เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับหลักธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา

โดยเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของคนพิการให้กลับสู่สภาพปกติ ก่อนกลับสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ โดยมีกิจกรรม  ทําบุญตักรบาตร ถวายเทียนพรรษาถวายสังฆทาน กรวดน้ำแผ่เมตตา กิจกรรมเวียนเทียนดอกไม้ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัด ณ จันทร์นิรมิตร  ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น