X

ทำความดีด้วยหัวใจท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อ่างทอง – ทำความดีด้วยหัวใจท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทุ่มทำความดี  ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  และโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่  1 พ.ค. 62  บริเวณสะพานวัดท้ายย่าน  ถนนทางหลวงท้องถิ่น  สายอ่างทอง – โพธิ์ทอง ( อท.01 – 033)  บ้านท้ายย่าน – บ้านน้ำอาบ  นาย สุรเชษ  นิ่มกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา  เราทำความ  ดี  ด้วยหัวใจ  ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุ่มทำความดี  ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  และโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม  โดยมี นาย ศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์  นายอำเภอเมืองอ่างทอง  เทศบาลเมืองอ่างทอง  เทศบาลตำบลศาลาแดง  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงาน  ประชาชนในท้องถิ่น  ตลอดจนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ด้าน นาย สุรเชษ  กล่าวว่า  กิจกรรมจิตอาสา  เราทำความ  ดี  ด้วยหัวใจ  ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุ่มทำความดี  ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  และโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ที่จัดขึ้นในวันนี้  ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ  ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร  พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  “ เราทำความ  ดี  ด้วยหัวใจ ”  ด้วยทรงมุ่งหวังให้  พสกนิกรทุกหมู่เหล่า  มีความสมัครสมานสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจ  ประกอบกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพัน  ใน 4 สถาบันหลักของชาติ  คือ สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และประชาชน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร  และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  และส่งเสริมการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ที่หาที่สุดมิได้ในโอกาสดังกล่าว  โดยกิจกรรมตามโครงการล้วนเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน  ทุกฝ่าย  ต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน