เทศบาลเมืองเร่งผลิต หน้ากากอนามัย แจกจ่ายประชาชน

อ่างทอง – เทศบาลเมืองเร่งผลิต หน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนคนละ3ชิ้น เนื่องจากสถานการณ์ ยังน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการแพร่ โควิด19มีแนวโน้มการแพร่ระบาด

วันที่  11 มี.ค.  ที่บริเวณขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง   นายอเนก  ทองชื่นจิตร  รองนายกเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้เปิด   “โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “การจัดทำหน้ากากอนามัย”  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ยังน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือ โควิ 19  มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวัน และ การใช้ชีวิต ประจำวันของประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย   ซึ่งในขณะนี้ในสถานการณ์ โลกมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองอ่างทอง จึงร่วมกับประชาชนจิตอาสา ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “การจัดทำหน้ากากอนามัย” เพื่อนำแจกจ่ายให้ประชาชนในชุม

นายอเนก  กล่าวว่า นายชัย สุวพันธุ์  นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ให้ความสำคัญและหาแนวทางใน การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  โดยได้ให้ประชาชนที่มีจิตอาสาเข้ามาอบรมแล้วจะนำความรู้ไป จัดทำหน้ากากอนามัยใช้เองและทำแจกจ่ายให้ประชาชน ในชุมชนตั้งเป้าในการแจกจ่ายให้ประชาชนทุกคนภายในเขตชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง คนละจำนวน 3 ชิ้น เพื่อได้มีไว้สำรอง ครั้งนี้ตั้งเป้าเร่งผลิตจำวน 40,000 ชิ้น  เพื่อการป้องกันตนเอง ดูแลสุขภาพ คนรอบข้าง รวมถึงสังคมและ ชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า 2019 หรือโรคโควิด 19  และเป็นการส่งเสริมประชาชน ได้มีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ต่อไป