อ่างทอง เข้มสอนนักเรียนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า รณรงค์ใช้หน้ากากอนามัย

อ่างทอง – เข้มสอนนักเรียนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า รณรงค์ใช้หน้ากากอนามัย สอนล้างมืออย่างถูกวิธี  พร้อมพ้นยาฆ่าเชื้อ รักษาความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกัน  ส่วนผู้ต้องสงสัย ตรวจแล้วไม่พบติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันที่ 28 ม.ค. ที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่สุทธาวาส  ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  นางสาว อรวรรณ สุวพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เจ้าหน้าที่ อสม และครูอาจารย์ ได้ร่วมกันสอนนักเรียนให้มีความรู้ในการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า และได้นำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้นักเรียนรวมถึงการรณรงค์ใช้หน้ากากอนามัย สอนให้นักเรียนได้ล้างมืออย่างถูกวิธี  พร้อมพ้นยาฆ่าเชื้อ รักษาความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกัน  และได้ทำการประชามสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่า ผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อ 1รายในจังหวัดอ่างทอง นั้นผลตรวจออกมาแล้ว ไม่พบติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

นางสาว อรวรรณ  กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกับทางกองสาธารณสุข อสม. รวมทั้งครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ได้ทำการสอนนักเรียน ให้ได้เรียนรู้ถึงวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า และร่วมกันรณรงค์ในการใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมนำแจกจ่ายให้แก่นักเรียน นอกจากนั้นยังทำการสอนวิธีล้างมืออย่างถูกวิธีให้นักเรียน รวมถึงการพ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรียนในสังกัดเทศบาล วัด และตามจุดเสี่ยงภายในชุมชน พร้อมร่วมกันทำความสะอาด ส่วนผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อ 1รายในจังหวัดอ่างทอง นั้นผลตรวจออกมาแล้ว ไม่พบติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  แต่ทางเทศบาลเมืองอ่างก็ดำเนินการรณรงค์พร้อมการป้องกันอย่างเข้าข้นต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น