X

บุกจับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ที่บ้านลาดเพชรบุรี

เพชรบุรี- “ปศุสัตว์ร่วมกับ ทหาร ตำรวจบุกจับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี สถานีตำรวจภูธรตำบลไร่สะท้อน และ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี

ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสุกรที่ไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน

ตามมาตรการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever; ASF) ของจังหวัดเพชรบุรี และตามมาตรการปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน และการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการตรวจสอบ พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จำนวน 2 ราย จึงได้อายัดชิ้นส่วนซากสุกร พร้อมอุปกรณ์ และนำตัวผู้กระทำความผิด ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลไร่สะท้อน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

โดยแจ้ง 3 ข้อกล่าวหา ต่อผู้กระทำผิด ข้อหาแรก คือประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 15 พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อหาที่สอง ฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยไม่แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 31 มีโทษปรับเรียงตามรายตัวของสัตว์ สุกรตัวละไม่เกินสองหมื่นบาท และข้อหาที่สาม ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามมาตรา 39 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับของกลางที่เป็นชิ้นส่วนและซากสุกร ทางด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีจะทำลายโดยการฝังหรือเผาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปทั้งนี้ผลการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง พบว่าให้ผลเป็นลบทั้งสองแห่ง ไม่พบการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในอาหารสัตว์

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แนะนำให้เกษตรกรปรับระบบการเลี้ยง การควบคุมป้องกันโรคที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

รวมทั้งหากพบเห็นสุกรตายกระทันหัน 2 ตัวใน 1 วัน หรือพบเห็นสุกรมีอาการ ไข้สูง นอนสุม มีจ้ำเลือดออกตามใบหู ท้อง ขา ถ้าท้องจะแท้ง ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันที หรือแจ้ง: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี โทร 032 425 496 E-mail:[email protected] หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร 06-3225-6888 หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายโปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) “DLD 4.0”

รายงานโดย สพ.ญ.พีรดา ศิริวัชราวงศ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

เป็นผู้สื่อข่าวที่ปฎิบัติงานมากว่า 20 ปี ปัจจุบัน ปี2563 ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี