X

ยกระดับเฝ้าระวัง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร “ห้ามหมูเข้าเพชรบุรี” ถ้าไม่ดำเนินการตามระบบป้องกัน

เพชรบุรี- “ยกระดับ” เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine Fever ; ASF)  ปศุสัตว์จังหวัด”ห้ามหมูเข้าเพชรบุรี” ถ้าไม่ดำเนินการตามระบบป้องกัน


พญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายสุกรเข้าพื้นที่ ถ้าผู้ประกอบการยังไม่ดำเนินการตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ตามกฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ปลายทาง  จำนวน 2 ราย พบว่ายังไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558


โดยเฉพาะไม่สามารถป้องกันคนหรือยานพาหนะจากภายนอกเข้าออกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ไม่มีอ่างน้ำยาหรืออุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค  และไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ2) จึงทำหนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดต้นทางว่า…ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ ทั้ง 2 ราย จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เป็นมาตรการผลักดันการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และแก้ปัญหาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมไปพร้อมๆ กัน

 


ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์

โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดการระบาดจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่จำเพาะ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน เชื้อสามารถอยู่ในสิงแวดล้อม หรือซากได้นานหลายเดือน ประเทศที่มีการระบาด จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม


อาการของโรค

ตายเฉียบพลัน มีไขสูง ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออก หรือรอยช้ำโดยเฉพาะหลังใบหู ท้อง ขาหลัง
มีอาการทางระบบอื่น เช่นทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้งในช่วงของการตั้งท้อง
พบทุกกลุ่ม และทุกช่วงอายุ
อัตราป่วย 100% อัตราตาย 30-100% ในลูกสุกรอัตราตายสูง 80-100% ภายใน 14 วัน

การติดต่อของโรค

การสัมผัสสิ่งคักหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อป่นเปื้อน การโดนเห็บที่มีเชื้อกัด

การระบาดของโรค

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สาธารณะรัฐประชาชนจีน พบการระบาดของเชื้อนี้ และมีแนวโน้มแพร่กระจายไปในวงกว้าง ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เคยพบการระบาด.///

กฎกระทรวง ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. 2561 ซึ่งออกตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ คลิกอ่าน กฎกระทรวง ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. 2561

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

เป็นผู้สื่อข่าวที่ปฎิบัติงานมากว่า 20 ปี ปัจจุบัน ปี2563 ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี