X

ท่องเที่ยววิถีใหม่ ในงานพระนครคีรีเมืองเพชร 18-27 ก.พ.66

()

เพชรบุรี – ผู้ว่าเพชรบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 เพลิดเพลินอรรถรสแหล่งอาหารอันโอชะ สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขทุกรสชาติ 18 – 27 กุมภาพันธ์ นี้ “Phetchaburi City of Gastronomy ตำนานอาหาร สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำพระนครคีรี สดุดีจอมราชัน”

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีจัดแถลงข่าวการจัดงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ 35 โดยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ผศ. จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรม-จังหวัดเพชรบุรี และนายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า งาน “พระนครคีรี–เมืองเพชร” เป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรี ที่จัดติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ถึง 35 ครั้ง ในปีนนี้ กำหนดพื้นที่จัดงาน ณ บริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และบริเวณโดยรอบ เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4 ,5 , 6 ,9 และรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อพวกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษ ที่ถือเป็นการฉลองความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก จะเป็นการรวมความอร่อย แหล่งอาหารของเพชรบุรี เมนูอาหารคาวหวาน ทั้งอาหารต้นตำรับ ดั้งเดิม และนวัตกรรมผลงานที่รังสรรค์ออกแบบอาหารแปลกหลากชนิด มีทั้งการสาธิต ทำจำหน่าย และการประกวดอาหารและขนมไทย ที่คอชิมไม่ควรพลาด

นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามชาวเพชรบุรีถือโอกาสนัดหมายนักท่องเที่ยว มาเที่ยวงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ 35 นอกจากจะเพลิดเพลินอรรถรสแหล่งอาหารอันโอชะแล้ว ยังจะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขทุกรสชาติ ทั่วบริเวณบนพระนครคีรีหรือเขาวัง และรอบอุทยานฯ ร.4 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานหัตกรรมจากสกุลช่างเมืองเพชร และอย่าพลาด มากดชัตเตอร์ เช็คอิน ชมไฟสีสัน แสง สี เสียง ชมความอลังการจากการแสดงพลุ “เพชรแห่งเพชร” ทุกค่ำคืน พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารแปรรูป และกิจกรรมมากมายจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้วันแรกของงานคือ วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 ชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการมอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีเมืองเพชร” โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับ ระหว่างวันที่ 18–27 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. มีกิจกรรมการแสดงทุกคืน ณ เวทีกลาง ลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.4 และเวลา 21.00 น. การแสดงพลุ “เพชรแห่งเพชร” ให้ตื่นตาตื่นใจทุกคืน

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานบริเวณทางเข้างาน 6 จุด ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานประวัติการได้รับวัคซีนโควิด 19 อายุ 12 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมง หากไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนหรือผลตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการตรวจ ATK บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบประจำจุด ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม และบริเวณที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น จุดถ่ายภาพ ห้องน้ำฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อชั่วโมง และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

สำหรับการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18–27 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แบ่งพื้นที่จัดงานฯ ออกเป็น 3 โซน โซนที่ 1 ประกอบด้วย ๑.)พื้นที่ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตวิถีชีวิตชาติพันธุ์ การแสดงศิลปะและดนตรีร่วมสมัยการประดับไฟสวยงาม กิจกรรมสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก อาหารพื้นถิ่น/อาหารอัตลักษณ์จาก 8 อำเภอ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนิทรรศการภาพถ่าย กาชาด จิตอาสา พอ.สว. ท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีประชารัฐ จำหน่ายสินค้า OTOP จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าธงฟ้า และถนนสายวัฒนธรรมอาหาร (ตลาดอิ่มสุข) ๒.) พื้นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี (เขาวัง) จัดกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ การประดับไฟ แสง สี และการจุดพลุ ๓.)พื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมการสอน 108 อาชีพ

โซนที่ 2 พื้นที่บริเวณฟุตบาทและถนนรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าทั่วไป จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โซนที่ 3 บริเวณพื้นที่ว่างฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมมอเตอร์โชว์ พบความบันเทิงจากดาราและศิลปินชื่อดัง จัดโดยหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เพื่อหาทุนในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม การศึกษาของเยาวชน และสาธารณประโยชน์ ใบละ 100 บาท ออกรางวัลโดยหมุนวงล้อ ในคืนวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น. ณ เวทีกลางงานพระนครคีรี มีรางวัลใหญ่รถเก๋งโตโยต้า YARIS ATIV 4 ประตู, รางวัลรถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ โทรทัศน์สี และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย .///

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

เป็นผู้สื่อข่าวที่ปฎิบัติงานมากว่า 20 ปี ปัจจุบัน ปี2563 ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี