X

จังหวัดเพชรบุรี กำหนด 7 มาตรการ ป้องกันโควิด ในงานพระนครคีรีปี 65

เพชรบุรี- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เสริมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ประกาศคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เพื่อป้องกันโควิด-19 บังคับใช้ ระหว่างจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่ 35 ใน วันที่ 18-27 ก.พ.65


เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2565 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ซึ่งงานดังกล่าว จัดเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4 ,5 , 6 และรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ประกาศกำหนดมาตรการป้องกันดังนี้
ข้อ 1 ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ข้อ 2ให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานบริเวณทางเข้างาน จำนวน 6 จุด ได้แก่
1) ถนนเพชรเกษมสายเก่า (ที่จอดรถร้านใบตาล) 2) แยกเขาพนมขวด 3) ซอยทรัพย์สิน (ด้านข้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี) 4) ร้าน Big Idea 5) หน้าธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาเพชรบุรี 6) หน้าทางขึ้น Cable car เพื่อคัดกรองอุณหภูมิ สอบถามประวัติการได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือผลตรวจ ATKโดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมงาน
ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานประวัติการได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 2 เข็ม และอายุต่ำกว่า 12 ปี อย่างน้อย 1เข็ม)หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมง หากไม่มีประวัติการได้รับวัคชีนหรือผลตรวจ ATKผู้เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการตรวจ ATK บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนตรวจ ATK


ข้อ 4 ทำการตรวจ ATK สำหรับนักแสดงทุกคน ก่อนขึ้นแสดง 1 ชั่วโมง ณ จุดคัดกรองตามข้อ 2และให้แสดงหลักฐานการตรวจต่อเจ้าหน้าที่ ณ เวทีกลาง ข้อ 5 การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ซื้อกลับบ้านเป็นหลัก แต่หากต้องรับประทานที่ร้านให้ผู้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มจัดที่นั่งไม่ให้แออัด โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ข้อ 6 บริเวณที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น จุดถ่ายภาพ ห้องน้ำ ฯ ให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบประจำจุด ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อชั่วโมง และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ข้อ 7 ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด.

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

เป็นผู้สื่อข่าวที่ปฎิบัติงานมากว่า 20 ปี ปัจจุบัน ปี2563 ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี