X

ผ่านฉลุย ทต.ท่ายาง ได้รับอนุมัติให้ จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม 15,000 โดส

เพชรบุรี-คณะกรรมการบริหารจัดการให้วัคซีนจังหวัดเพชรบุรี มีมติเห็นชอบ ให้เทศบาลตำบลท่ายาง จัดหาวัคซีน จำนวน 15,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง และประชากรแฝงที่อยู่ในเขตเทศบาลด้วย

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรี นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง และคณะกรรมการบริหารจัดการให้วัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ร่วมประชุม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้แจ้งความประสงค์จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยงบประมาณของเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อนำมาบริการฉีดให้ประชาชนในพื้นที่นั้น

นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยมติที่ประชุมเห็นชอบ ให้กับเทศบาลตำบลท่ายาง ในการจัดหาวัคซีน จำนวน 15,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อการป้องกันและแก้ไข เรื่องของการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

รวมทั้งมีมติขอให้เทศบาลตำบลท่ายาง พิจารณาจัดสรรให้กับพ่อค้า แม่ค้า ประชากรแฝง ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาทำมาหากิน ในพื้นที่ท่ายาง ให้ได้รับวัคซีนในจำนวนนี้ด้วย

ทางด้านนายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวถึง การบริหารจัดการวัคซีนว่า จังหวัดเพชรบุรีมีแผนบริหารจัดการเป็นระยะ ในส่วนแรกจัดการในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะทำการให้แล้วเสร็จในช่วง ปลายเดือน มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งบริหารจัดการในกลุ่มเปราะบาง รวมถึงข้าราชการครู ให้ครอบคลุมเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ด้วยเช่นกัน สำหรับการบริหารจัดการ มีความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ จะสามารถฉีดได้ ตามเป้าหมายครบถ้วน

นอกจากนั้นรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การฉีดวัคซีน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และนอกเหนือจากการฉีดวัคซีน ขอให้ร่วมรณรงค์ทุกมาตรการเข้ม หน้ากากต้องไม่เอาไว้ใต้จมูก ล้างมือบ่อยๆ การรับประทานอาหารก็ต้องจานใครจานท่าน แม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็อย่าดื่มน้ำแก้วเดียวกัน ที่อาจจะเป็นเหตุให้ติดเชื้อในครอบครัว หวังให้ทุกครอบครัวชนะไปด้วยกัน.///

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน