X

รวมประกาศ 5 ฉบับ ของจังหวัดเพชรบุรี ณ 21 มี.ค.63

เพชรบุรี-สำหรับประกาศ ของจังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ล่าสุดมี 5 ฉบับ ออกเมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 จำนวน 2 ฉบับ และวันที่ 19 มี.ค.63 จำนวน 3 ฉบับ

ผู้สื่อข่าว77ข่าวเด็ดประจำจังหวัดเพชรบุรี รายงานเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 21 มีนาคม 2563 ภายหลังตรวจสอบกับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแล้ว ว่า ประกาศของจังหวัดเพชรบุรี ล่าสุดมีรวม 5 ฉบับ

โดยฉบับที่ 1 ออกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 -31 มีนาคม2563 ดังต่อไปนี้
1)สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2)สนามกีฬา 3)สนามชนไก่ สนามจัดการแข่งขันวัวลาน 4)สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 5)ผับ สถานบริการ สถานบันเทิง 6)สถานประกอบการ อาบ อบ นวด นวดแผนโบราณ 7)สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงลิเก โรงละคร

สำหรับฉบับที่ 2 ออกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ 1)ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ จัดกิจกรรม ดังนี้
– กำหนดจุดการเข้าออกอาคารให้ชัดเจน
– คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารทุกช่องทาง
– วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
– ทำความสะอาดพื้ผิวและห้องสุขาอย่างต่อเนื่องและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดและปิดทุกวัน
– ดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น คัดกรองอุณหภูมิ ใช้หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
2)ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ จัดกิจกรรม ดังนี้
– ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
– คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน
– วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
– ดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น คัดกรองอุณหภูมิ ใช้หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์


ฉบับที่ 3 ออกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ โดยห้ามเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก ได้แก่ ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค เช่น การตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้าย ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ทั้งนี้รวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวด้วย


ฉบับที่ 4 ออกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือ งดจัดกิจกรรมตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ เช่น การจัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา
เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นสำคัญ ต้องดำเนินการดังนี้ 1)กำหนดจุดการเข้าออกบริเวณที่จัดกิจกรรมให้ชัดเจน 2)คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 3)วางเจลล้างมือในจุดคัดกรองอุณหภูมิ และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน 4)ทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น โต๊ะ เก้าอี้
ก่อนและหลัง จัดกิจกรรม 5)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยืนหรือนั่ง ห่างกันไม่น้อยกว่าระยะ 1 เมตร


ฉบับที่ 5 ออกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากยากแก่การควบคุมตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ของหน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรเครือข่ายชุมชน เครื่อข่ายภาคประชาชน ๆลฯ หรือหากจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรคดังนี้ 1)ตรวจคัดกรองอุณหภูมิคนก่อนเข้าร่วม 2)สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน 3)ล้างมือด้วยเจลก่อนและ หลังเข้าร่วมกิจกรรม 4)นั่งหรือยืนห่างกันไม่น้อยกว่าระยะ 1 เมตร 5)ทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่นโต๊ะ ก้าอี้ ก่อนและหลังจัดกิจกรรม เป็นตัน ทั้งนี้ หากจังหวัดเพชรบุรีไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และการจัดกิจกรรมมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น จังหวัดเพชรบุรีจะสั่งงดหรือเลื่อนกิจกรรมและใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เผยต่อว่า ภายหลังประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ได้กำชับสั่งการให้มีการตรวจสอบ ดูแลให้ชาวเพชรบุรี ปฎิบัติตามประกาศ อย่างถูกต้องเหมาะสม เท่าเทียมกัน.///

1

2

3

4

5

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

เป็นผู้สื่อข่าวที่ปฎิบัติงานมากว่า 20 ปี ปัจจุบัน ปี2563 ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี