ผู้ว่าฯ นำทีมวิ่งไล่ยุง ได้ทั้งสุขภาพดีและความรู้การป้องกันและกำจัดยุงลาย

เพชรบุรี- ผู้ว่าฯเพชรบุรีนำทีมวิ่งไล่ยุง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พร้อมสร้างความตระหนักกระตุ้นเตือนให้ประชาชนกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คน

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16.40 น. ณ สนามกีฬาชลประทานเขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” โดยมี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอแก่งกระจาน สาธารณสุขอำเภอ อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้กิจกรรมวิ่งไล่ยุง จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือน ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบ้านตนเองและในสถานที่ชุมชนต่างๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายและเดินวิ่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

โดยได้เน้นย้ำให้ทุกคนใส่ใจดูแลบ้านเรือนและชุมชนตัวเอง ไม่ให้มีจุดที่อาจเป็นแหล่งน้ำขัง ขยะ ดูแลเก็บกวาดบ้านให้โปร่ง ไม่มีมุมอับเป็นที่เกาะพักของยุงลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในช่วงฤดูฝน.///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น