ผู้ว่าฯสั่งสอบ นายกเทศมนตรี ออกใบอนุญาตบ่อขยะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เพชรบุรี-ผวจ.เพชรบุรี มีคำสั่งให้สอบนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กรณีออกใบอนุญาตบ่อขยะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย!!! กฎหมายให้ออกปีต่อปี แต่นายก ทต.ท่าแลงไปออกให้ 5 ปี เตรียมยื่นฟ้องศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบลงดาบซ้ำ


ความคืบหน้าจากกรณีชาวบ้านรอบพื้นที่บ่อขยะในตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่รวมตัวกันคัดค้านการเปิดบ่อขยะและโรงงานพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยมูลค่านับพันล้านที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด เป็นผู้เช่าที่ดินเอกชนเพื่อประกอบกิจการ เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย


โดยชาวบ้านได้ร้องคัดค้านและร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลท่าแลง และหลายหน่วยงานมานานนับสิบปี กระทั่งถูกบริษัทฯ ดังกล่าวฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายนับร้อยล้านมาก่อนหน้านี้ กระทั่งศาลอาญา รัชดา และศาลจังหวัดเพชรบุรี มีคำสั่งยกฟ้องไปก่อนหน้านี้แล้วในหลายคดี


ล่าสุด วันนี้ 21 พ.ย.2562 นายอนุวัติ เวชสว่าง แกนนำชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า มีหนังสือที่ พบ.0023.4/17032 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ลงนามโดยนายกอบชัย  บุญอรณะ ผุ้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ถึงแกนนำชาวบ้าน


มีสาระสำคัญว่า จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้อำเภอท่ายางตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว สรุปเบื้องต้นได้ว่า การดำเนินการดังกล่าวขอนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง อาจเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย และอำเภอท่ายางได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยแล้ว


นายอนุวัต  เวชสว่าง แกนนำชาวบ้านตำบลท่าแลงเผยต่อว่า ชาวบ้านได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาจนครบถ้วนแล้ว ว่าการอนุญาตของนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2552 ซึ่งตราขึ้นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไม่ได้กำหนดให้มีการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะโดยการทำเป็นธุรกิจ และใบอนุญาตที่ออกให้อยู่ในเขตอำนาจของท้องถิ่นที่ออกใบอนุญาตนั้น เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าแลง เป็นพื้นที่ปกครองขนาดเล็ก การดำเนินการใดๆให้ถือเอาการให้บริการต่อราษฏรในพื้นที่ตนเองเป็นหลัก


แต่กลับพบว่า นายสงวน  จิตต์พุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเชิงธุรกิจ โดยมีการนำขยะจากนอกพื้นที่ตำบลท่าแลงเข้ามากองเก็บเพื่อเตรียมกำจัด แต่มากองทิ้งไว้หลายปี ไม่มีการกำจัดอย่างถูกระบบแต่อย่างใด


อีกทั้งใบอนุญาตที่ออก ตามเทศบัญญัติฯและพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ก็กำหนดไว้ชัดเจนว่า  มีอายุ ปีต่อปี นับแต่วันที่ออก แต่ข้อเท็จจริงกลับพบว่า ออกให้มีอายุ 5 ปี ซึ่งเป็นการกระทำเกินอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน

ล่าสุด ตนเองได้ทำหนังสือถึงผวจ.เพชรบุรี ให้พิจารณามีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลงออกจากตำแหน่งไว้ก่อน เนื่องจาก การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนว่า ออกใบอนุญาตเกินอำนาจจริง ซึ่งมีหลักฐานจากการออกใบอนุญาตอย่างชัดเจน

ผลจากการกระทำของท่านสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับราษฏรในพื้นที่อย่างร้ายแรง ชาวบ้านจึงขอให้ผวจ.เพชรบุรี มีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งไว้ก่อน เนื่องจากท่านอาจใช้อิทธิพลในการเข้าไปข่มขู่พยานและยุ่งเหยิงกับหลักฐานทำให้เกิดผลกระทบต่อการสอบสวนและกระทบต่อรูปคดีได้


นายอนุวัต กล่าวทิ้งท้ายว่า”เราจะติดตามต่อไปว่า วันนี้ความจริงปรากฏชัดเจนจากหลักฐาน ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการอย่างชัดเจนว่า ราษฏรในพื้นที่จะได้รับความเป็นธรรมแค่ไหนอย่างไรต่อไป และชาวบ้านในพื้นที่กำลังเตรียมที่จะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 7 ลงดาบซ้ำอีกทอดหนึ่ง”.///

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์

เป็นผู้สื่อข่าวที่ปฎิบัติงานมากว่า 20 ปี ปัจจุบัน ปี2563 ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี