นางรำนับหมื่น ร่วมฟ้อนรำจัมปาศรี ฉลองมหาสารคามครบ 154 ปี

มหาสารคาม ครบรอบ 154 ปี…อลังการนางรำนับหมื่นคน ร่วมฟ้อนรำจัมปาศรีและรำกุดนางใย 

วันนี้ (22 สิงหาคม 62) ที่บริเวณหอนาฬิกา อ.เมือง จ.มหาสารคาม นางรำจาก 13 อำเภอทั้งจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10,154 คน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีเหลืองและนุ่งผ้าซิ่นสีน้ำตาล ซึ่งทั้ง 2 สีนี้เป็นสีประจำจังหวัดมหาสารคาม เดินทางมาร่วมกันร่วมฟ้อนรำจัมปาศรี และรำกุดนางใยอย่างงดงามและยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองมหาสารคามครบ 154 ปี พร้อมระลึกถึง “ท้าวกวด” ผู้นำพาพี่น้องประชาชนอพยพมาจากเมืองร้อยเอ็ด และตั้งถิ่นฐานใหม่ ณ พื้นที่ปัจจุบัน โดยราชสำนักได้มีสารตรามาถึงพระขัติยวงษา (จัน) ลงวันอังคาร เดือน 10 ขึ้น 1 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จุลศักราช 1227 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2408 มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ขนานนามบ้านลาดกุดยางไย เป็นเมืองมหาษาร ตามพระราชทานนามสัญญาบัติ ประทับพระราชลัญจกอร ตั้งท้าวมหาไชยเป็นที่พระเจริญราชเดช เจ้าเมือง ทำราชการขึ้นแก่เมืองร้อยเอ็ด ให้พระราชทานท่านท้าวมหาไชย ผู้เป็นที่พระเจริญราชเดชเจ้าเมืองมหาสารคาม โดยปัจจุบันมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนปัจจุบันเป็นผู้ว่าฯ คนที่ 50

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ทุกวันที่ 22 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากในปี พ.ศ. 2408 พระเจริญราชเดช มีดำริก่อตั้งเมืองมหาสารคาม โดยได้กราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองมหาสารคามขึ้น โดยแต่งตั้งพระเจริญราชเดช เป็นเจ้าเมืองปกครองดูแลและสร้างความเจริญให้กับเมืองมหาสารคาม

ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านเจ้าเมืองที่ได้สถิตอยู่ในดวงใจของชาวมหาสารคาม และเพื่อเชิดชูเกียรติแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงกัน จังหวัดมหาสารคาม จึงจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงความกล้าหาญ ความเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมือง ให้สงบร่มเย็นเป็นสุข และเพื่อให้ประชาชน เยาวชนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองมหาสารคาม อีกทั้งประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมแสดงออกถึงความสามัคคี ความเสียสละ ความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวมหาสารคาม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น