X
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 , 17 และ 18 ที่จังหวัดมหาสารคาม

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายสุรีย์ บัวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 หัวหน้าส่วนราชการ ครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 ตั้งอยู่ที่บ้านกอกหมู่ 6 ตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายนพ.ศ 2478 โดยใช้ศาลาวัดบ้านโคก หมู่ที่ 10 เป็นสถานที่เรียน ต่อมาเมื่อปี 2480 ได้รับงบประมาณจากทางราชการโดยมีคณะครู ชาวบ้าน ร่วมกันบริจาคเพิ่มเติม เพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน

กระทั่งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2514 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดป้ายอาคารเรียน และทรงพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะ 16” (บ้านกอก) และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ให้การอนุเคราะห์ดูแลกิจการโรงเรียนโดยการช่วยเหลือและสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นสิ่งของพระราชทาน เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนมอบเงินพระราชทาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม จากงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดมาโดยตลอด

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาจากระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 14 ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 274 คน โอกาสนี้ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมผลงานทักษะฝีมือนักเรียนในการประดิษฐ์พานบายศรี กระเป๋าทำมือ พรมเช็ดเท้าและกล่องใส่ทิชชู่ ซึ่งเป็นฝึกทักษะฝีมือและงานศิลปะ โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้รู้จักการประกอบอาชีพเกษตรกร การทำน้ำ้อัญชันผสมน้ำผึ้ง น้ำมะนาวและน้ำดื่มสมุนไพร ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้หลังจบการศึกษา

จากนั้น ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ 12 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อมรับฟังบรรยายสรุป สภาพทั่วไป เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ตลอดจนรับฟังปัญหาและความต้องการของทางโรงเรียน ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ประจำจังหวัดมหาสารคาม / สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม / ผู้ผลิตสื่ออิสระ / Email : [email protected] / LINE : chet7330