มมส จัดแข่งทักษะดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน“PARAMEDIC GAMES”ครั้งที่ 5

คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย “PARAMEDIC GAMES” ครั้งที่ 5

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 โดยมี นายสรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล นายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน มีนิสิตนักศึกษาจาก 4 สถาบัน เข้าร่วม

นายสรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล กล่าวว่า สำหรับการประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ PARAMEDIC GAMES ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาสารคาม ได้เป็นเจ้าภาพ มีสถาบันการศึกษาในเครือของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างนิสิต นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และวิชาชีพ ทักษะเฉพาะทางด้านวิชาชีพให้นิสิต นักศึกษา เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อชุมชนและสังคมในอนาคต

สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักศึกษา จำนวน 370 คน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น รางวัลผู้ที่มีคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยอาจารย์ ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นอกจากนี้ ได้จัดบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านวิชาการในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มการพัฒนาด้านวิชาชีพและโอกาสงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน” และการบรรยายเรื่อง Pre hospital care Korat Model” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally)

และภายหลังเสร็จสิ้นจากการจัดประชุมฯ ทั้ง 4 สถาบัน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “PARAMEDIC GAMES ครั้งที่ 5” เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น