ตามไปดูสีสัน “วันไหลไท มมส” สืบสานประเพณีสงกรานต์

มมส วันไหล

ตามไปดูสีสัน “วันไหลไท มมส” สืบสานประเพณีสงกรานต์ “ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส”

เป็นธรรมเนียมของทุกปีที่ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจับมือร่วมกับ สโมสรนิสิต 20 คณะ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน“ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส”เพื่อเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทย เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทยประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและของภาคอีสาน ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน และถือได้ว่าเป็นการรักษาจารีตประเพณีฮีต 12 คอง 14 ของคนอีสาน ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย

สำหรับกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์“ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส”ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และ นายกนกพงศ์ ทองใบ รักษาการนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนรอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก พระพุทธรูปประจำวันเกิด พระพุทธรูปประจำแต่ละคณะ รดน้ำขอพรผู้บริหาร การประกวดเทพีสงกรานต์นิสิต ทั้ง 20 คณะ การแสดงจากชมรมนาฏยศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน) และกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณถนนหน้าอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งที่พิเศษสุด คือ การประกวดเทพีสงกรานต์นิสิต โดยปีนี้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาวงามจากคณะวิทยาการสารสนเทศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่ คณะนิติศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สาม ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สี่ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

อ่านข่าว มมส. – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่มเติม

เปิดปม”มมส”ยกเลิกเปิด-ปิดภาคเรียนการศึกษาแบบอาเซียน

นิสิต”มมส”ล่ารายชื่อถอดถอน กกต.“1 ล้านชื่อ ยื่นถอดถอน#กกต.โป๊ะแตก”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น