X
อาหาร-ปลอดสารพิษ-ฮักแพง-มหาสารคาม

ระดมทีมฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม จับตาสารพิษปนเปื้อนในผักและอาหาร

มหาสารคาม – ระดมภาคีเครือข่ายฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม แก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในผักและอาหาร หลังพบปลาหมึก อาหารหมักดอง กุ้งแห้ง มีสารเคมีเกินค่ามาตรฐาน  วางแผนให้แกนนำอาหารปลอดภัยทุกอำเภอเฝ้าระวังและเตือนประชาชน

ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างแกนนำประเด็นอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการรับรู้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 โดยมีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม กว่า 100 คน

นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี กล่าวว่า จากการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ของอำเภอเมืองมหาสารคาม พบว่ามีการใช้สารเคมีเป็นอันตรายหลายชนิด  เช่น พบสารฆ่าแมลงในผักผลไม้ พบสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล โดยเฉพาะในปลาหมึกและปลาหมึกกรอบ สารกันราในอาหารประเภทหมักดอง สีสังเคราะห์ในกุ้งแห้ง มีการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำ  สารไอโอดีนในเกลือที่นำมาประกอบอาหารมีปริมาณไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงพบเชื้อจุลินทรีย์ในมือผู้ประกอบอาหาร เป็นต้น ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในหาแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม

อาหาร-ปลอดสารพิษ-ฮักแพง-มหาสารคาม

ทั้งนี้แกนนำเรื่องประเด็นอาหารปลอดภัย ถือเป็นพลังขับเคลื่อนเชื่อมประสานกับภาคส่วนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนำความรู้ไปถ่ายทอดกับประชาชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณมงคล ปึกสันเที๊ยะ จากชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย เป็นวิทยากรบรรยาย และเสริมความรู้เทคนิคการสังเกตอาหารปนเปิื้อนสารพิษ จากทีมวิทยากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ประจำจังหวัดมหาสารคาม / สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม / ผู้ผลิตสื่ออิสระ / Email : [email protected] / LINE : chet7330