รู้จัก”หมอติ๋ง”นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (ว่าที่)ส.ส.มหาสารคาม เขต 1

รู้จัก”หมอติ๋ง”นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์  จากนายกเล็กเมืองมหาสารคาม ก้าวสู่ตำแหน่ง(ว่าที่)ส.ส.มหาสารคาม เขต 1 เปิดประวัติชีวิตและเส้นทางการเมือง

ภายหลังที่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ผลการเลือกตั้่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) อย่างไม่เป็นทางการ ทั่วประเทศ 350 เขต ออกมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นที่ทราบกันแล้วว่า “น.พ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์”หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “หมอติ๋ง” อดีตหมอสูตินารีชื่อดังของพี่น้องชาวมหาสารคาม ที่หันเหชีวิตมาสู่สนามการเมืองท้องถิ่น และก้าวสู่สนามเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งแรก ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน เทคะแนนเสียงให้อย่างท่วมท้นจนขึ้นแท่นเป็น ว่าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.มหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1…..วันนี้หลายคนคงอยากรู้จักชีวิต”หมอติ๋ง”เพิ่มมากขึ้น  ทีม 77ข่าวเด็ดมหาสารคาม จึงไม่พลาดที่จะได้รวบรวมมาให้ทราบกัน

“หมอติ๋ง”ลูกในบ้าน ว่านในสวน

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์  เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล จนสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สมรสกับแพทย์หญิงโสรยา คณาสวัสดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทเสริมไทยคอมเพล็กซ์ และมีบุตรเป็นพยานรัก 2 คน

แพทย์-นักธุรกิจ-นักการเมือง

ประวัติการทำงานนั้น นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เคยรับราชการเป็นแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม เคยเป็นผู้บริการภาคธุรกิจ แล้วผันตัวสู่วงการการเมืองท้องถิ่น เริ่มจากดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑) นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม สมัยที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) และสมัยที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน) และเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘) กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นต้น อีกทั้งยังเคยผ่ายการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย เช่น อบรมหลักสูตรการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น ๑๘ และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น จากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่ ๑) จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๘ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ดูแลสุขทุกข์พี่น้องเสมือนญาติมิตร

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ถือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับความชื่นชมว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง และทำงานใกล้ชิดประชาชน ดูแลทุกข์สุขพี่น้องชาวชุมชนเสมือนญาติมิตร โดยที่ผ่านมามีผลงานเด่นในการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามให้มีความเจริญ อาทิ การชงของบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมืองกว่า 1 พันล้านบาท เพื่อทำแผนแม่บท 5 ปี พัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้งระบบสาธารณูปโภค คมนาคม คุณภาพชีวิต การศึกษาและวางแผนให้เมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมเมืองรอง การปรับปรุงระบบระบายน้ำและจัดการคลองสมถวิลซึ่งเป็นคลองสำคัญของเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช ผู้ก่อตั้งเมืองมหาสารคาม ณ บริเวณทางแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองข่าและสวนสาธารณเลิงน้ำจั่น ให้สถานที่ดังกล่าวมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นปอดของเมือง การบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ มีบทบาทสำคัญในการวางแผนโครงการและผลักดันจนเกิดผลสำเร็จเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ของของชาวเมือง จัดหน่วยแพทย์ของศูนย์แพทย์เทศบาลฯ การดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงหรือผุ้สูงอายุ เป็นต้น

ก้าวสู่ตำแหน่ง(ว่าที่)ส.ส.มหาสารคาม เขต 1

เมื่อรัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ จึงได้ตัดสินใจลาออกจาการเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เข้าสู่เวทีการเมืองสนามใหญ่ สังกัดพรรคเพื่อไทย ถือเป็นอีหนึ่งบททดสอบและการเปลี่ยนแปลงตนเองครั้งสำคัญในชีวิต ซึ่งนายแพทย์กิตติศักดิ์ได้ให้ความเห็นที่เลือกลงสมัคร ส.ส.มหาสารคาม เขต 1 พรรคเพื่อไทย เนื่องจากต้องการใช้ความรู้ความสามารถมารับใช้พี่น้องประชาชน พัฒนาบ้านเกิดในเจริญยิ่งขึ้น ซึ่งแนวนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เน้นการแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้านและกระจายอำนาจสู่พี่น้องประชาชน ตรงใจตนมากที่สุด

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการหาเสียงกว่าสองเดือน นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ได้พบปะพี่น้องประชาชน รับทราบปัญหา และเสนอตัวขอโอกาสในการเข้าไปในสภา เพื่อทำหน้าที่แก้ไขข้อติดขัดต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาจังหวัด จนในที่สุดวันชี้ชะตา การเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มาถึง ผลปรากฏว่านายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ได้รับคะแนนเสียง (อย่างไม่เป็นทางการ) ท่วมท้น ด้วยความเมตตาของพี่น้องประชาชนดันให้”หมอติ๋ง”คะแนนนำลิ่วมาเป็นอันดับ 1 ได้ 39,864 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งถึงนับหมื่นคะแนน ถือว่าทั้งกระแสพรรคและความนิยมในตัวหมอติ๋ง เป็นพลังในการผลักดันให้ได้ก้าวสู่การเป็น(ว่าที่)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.มหาสารคาม เป็นครั้งแรกได้สำเร็จ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น