รพ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดูแลสุขภาพประชาชน

หน่วยแพทย์-พอสว-มหาสารคาม

มหาสารคาม – รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  ออกให้บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นำคณะแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรม ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรค โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

หน่วยแพทย์-พอสว-มหาสารคาม

หน่วยแพทย์-พอสว-มหาสารคาม

หน่วยแพทย์-พอสว-มหาสารคาม

สำหรับข้อมูลทั่วไปของ อบต.เขวา แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 24 หมู่บ้าน ประชากร 14,754 คน 4,418 ครัวเรือน พื้นที่ 52.4 ตารางกิโลเมตร มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา 9 แห่ง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 1 แห่ง มีรพ.สต. 2 แห่ง มีวัด 14 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มีการจัดชุด ชรบ. ตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2 หมู่บ้าน มีการจัดตั้งเครือข่ายตาสับปะรดดูแลแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนทั้งปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น